Nyheter

Ny citysamverkan i Norrköping

Nu är Norrköpings kommun och näringslivets gemensamma platsutvecklingsprojekt BID i mål. Arbetet går nu in i nästa fas genom ett nystartat samverkansbolag NKPG City AB, som ägs av näringslivet.

En ambition framåt är att Norrköping ska utnämnas till årets stadskärna.

Sedan 2019 driver Norrköpings kommun tillsammans med näringslivet en så kallad BID-process för att utveckla Norrköpings stadskärna.

När BID nu avslutas föreslås arbetet med att utveckla stadskärnan fortsätta i nystartade samverkansbolaget NKPG City AB, som ägs av näringslivet och representeras av fastighetsägare, handel, hotell och restaurang samt övrig besöksnäring och kommersiella tjänsteföretag i Norrköpings stadskärna. Kommunen kommer att ha full insyn i bolagets arbete och representeras i styrelsen av tjänstepersoner från flera olika kontor.

Norrköpings kommun finansierar projektet med en miljon kronor om året under tre år och finansieringen sker inom ramen för kommunstyrelsens kontors budget.

Tillsammans med fastighetsägarnas tillskott på minst 1,2 miljoner kronor per år är det tänkt att kommunens insats blir den finansiella basen för projektet.

Läs mer här:

Nu tas nästa steg i arbetet med att stärka Norrköpings stadskärna | Norrköpings kommun