Nyheter

Fortinova tillträder fastigheter i Varberg

Fortinova har tillträtt samtliga aktier i Kasematten Fastighets AB (KFAB). Den preliminära köpeskillingen är 44,6 Mkr och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 61,8 Mkr.

Genom förvärvet tillträds indirekt fastigheterna Varberg Kommerserådet 8 och Varberg Kopparslagaren 2, båda belägna i centrala Varberg. Finansiering av förvärvet vid tillträdet har skett genom egen kassa.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 2506 kvm och hyresvärdet är 4,3 Mkr. Tillträde ägde rum den 1 april 2021. KFAB ägdes till 50 procent av Fortinovas styrelseledamot och vice verkställande direktör, Anders Valdemarsson, och verkställande direktör, Anders Johansson. Anders Valdemarsson och Anders Johansson är, utöver sina positioner i Bolaget, även största aktieägare i Fortinova sett till antalet röster genom A2F Fastigheter AB.

Fortinova har sitt huvudkontor i fastigheten Varberg Kommerserådet 8. Utöver sedvanlig avkastning kan Fortinova genom förvärvet råda över sitt eget hyresförhållande och därmed kontrollera investeringar/anpassningar och övriga åtaganden i lokalerna.

Nyligen erhöll det idag förvärvade bolaget bygglov som möjliggör en anpassning av ett helt våningsplan för Fortinovas utökade behov av kontorsyta.

– Vi ser fram emot att anpassa lokalerna till verksamheten. Vår förhoppning är att kunna flytta in i de nya lokalerna så snart som möjligt, säger VD Anders Johansson.