Nyheter

Fyra arkitektteam ska utveckla Cirkus Lorensberg i Göteborg

Nu står det klart vilka fyra arkitektteam som valts ut för att få vara med och utveckla Cirkus Lorensberg, en attraktiv plats mitt i centrala Göteborg som ska skapa utrymme för nya bostäder och centrumlokaler.

I december 2020 bjöd Serneke i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter in till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av Cirkus Lorensberg.

Uppdraget innebär att inom ramen för en detaljplaneprocess och genom ett varsamt förhållningssätt till Lorensbergsparken skapa nya bostäder i ett centralt läge, stärka såväl parkens funktion utifrån dess kulturhistoriska betydelse som omgivande gator med nya funktioner i bottenvåningar och säkerställa trygga och tillgängliga stråk förbi och igenom kvarteret i en värdefull kulturhistorisk miljö.

Serneke och Göteborgs stad har den 12 mars 2021 i samverkan och efter utvärdering beslutat att välja följande fyra team för genomförande av parallella uppdraget:

Belatchew ArkitekterNivå Landskapsarkitektur

Kanozi ArkitekterMareld LandskapsarkitekterAntiquum

OKK+Sandellsandberg ArkitekterGAJD Arkitekter

Reiulf Ramstad ArkitekterKaminsky Arkitektur

Det parallella uppdraget kommer att fortsätta under det kommande halvåret med en efterföljande utvärdering innan årsskiftet.

Foto: Serneke