Nyheter

Sanering och renovering av Staffans kyrka i Gävle

Nödvändig sanering och renovering genomförs i Staffans kyrka i Gävle. Samtidigt grävs kyrkans källare ut för att på ny grundläggning ge plats åt nya församlingslokaler och kontor för Gävle församling.

– Vi lyfte över byggnaden på den nya grundläggningen den 13 januari. Det var väldigt spännande, säger byggnadsingenjör och projektchef Sven Löfvenberg, projektledningsföretaget KFS.

Pågående ombyggnad, nybyggnad och renovering av Staffans kyrka i Gävle inbegriper många delar. Utgrävning för nya samlingslokaler, nya installationer, energibesparande åtgärder och restaurering av kyrkorummet.

Till projektet hör också en omfattande sanering av radon och mögel. Delvis en följd av kvarlämnat formvirke från när kyrkan byggdes i början på 1930-talet.

Det nya källarplanet med närmare tre meters takhöjd kommer att rymma samlingslokaler och kontorsytor som skapas genom schakt och vertikal utvidgning under kyrkan.

Lyftet av kyrkan

Staffans kyrkas ursprungliga grundläggning på mark tillät endast en takhöjd på dryga två meter. För att nå den nya högre takhöjden förflyttades den 13 januari 2021 grundläggningen via pålar ner till fast berg.

Civilingenjör och projektledare Robert Edman, Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm, KFS, berättar om de tekniska utmaningarna med att öka takhöjden i kyrkans källare:

– Vid lastöverföringen användes 20 domkrafter som förde över lasten till pålarna. Det var långa förberedelser, men man var ändå lite nervös vid lyftet som övervakades i realtid. Vi mätte rörelser på en hundradels millimeter för att kunna stoppa lyftet i händelse av rörelser i byggnaden. Allt gick som planerat och projektets största milstolpe är nu avklarad!

Renoverat kyrkorum

Renovering och modernisering av Staffans kyrkas kyrkorum innebär bland annat att direktverkande elelement byts ut mot golvburen fjärrvärme. Tak, väggar och valv renoveras och restaureras. Konservatorer tar hand om inventarier. Kyrkbänkar demonteras och skickats iväg för restaurering.

– Det hela är väldigt tekniskt avancerat. Men produktionen går bra, så vi ser ut att hålla både tidplan och budget, sammanfattar projektchef Sven Löfvenberg, KFS.

Det betyder en vid utgången av 2021 färdigrenoverad, sanerad och utbyggd Staffans kyrka i Gävle till en kostnad av cirka 120 miljoner kronor.