Nyheter

COWI inventerar i känslig kulturmiljö

COWIs arbete omfattar mer än bara nybyggnation. Till exempel att säkra äldre byggnader inför bevarande och restaurering. Detta arbete kräver noga planering, inventering, besiktning och grävande i gamla register.

Just nu jobbar COWI med flera projekt i känslig kulturmiljö i Göteborg.

Uppdragsgivaren är fastighetsbolaget Higab och på listan av projekt finns kända kulturmärken som bland annat Feskekôrka, Göteborgs Naturhistoriska Museum, Barken Viking, Casino Cosmopol och Sjöfartsmuseet. Inför dessa projekt gör COWI provtagningar och inventeringar efter till exempel asbest för att kunna säkra arbetsplatsen inför renovering eller restaurering.

Feskekôrka – Göteborgs kanske främsta ikonbyggnad, är i behov av en genomgripande upprustning. I det stora handlar arbetet med Feskekôrka om att en stomförstärkning behöver göras för att byggnaden inte ska sjunka ner i marken. I samband med detta görs även upprustning på insidan.

Feskekôrka är byggnadsminnesförklarad, vilket är det starkaste skydd en byggnad kan ha. Förenklat innebär det att man inte får riva eller förvanska. Efter att verksamheterna flyttat ut genomförde COWI hösten 2020 en byggmiljöinventering.

Noga förberedelser

För att COWI ska kunna säkra arbetsplatser i äldre byggnader krävs noga förberedelser genom provtagningar i golv och väggar, men också letande i gamla register för att få en helhetsbild av byggnaden. Krister Honkonen från COWI är uppdragsledare för mark och byggmiljöinventeringar och har länge jobbat med projekt i känslig kulturmiljö. Därefter har Higab sanerat bort farliga ämnen och material som COWIs prover har identifierat.

– Vårt arbete är en slags historisk inventering där vi gräver i arkiv och informationskällor för att skapa underlag för jobbet som ska göras, säger Krister Honkonen.

Marcus Gustafsson är projektledare på Higab och har jobbat med flera byggnader i kulturmiljö. För honom innebär COWIs arbete att Higab kan ta bort farliga ämnen och material utan att det blir farligt för någon annan.

– När jag kommer in i arbetet så har det gjorts en miljöundersökning tillsammans med COWI för att se vad vi kan börja med inne i byggnaden. Med den information kan vi sanera det som COWIs prover har tagit fram för att få bort sådant som folk inte ska komma i kontakt vid själva restaureringen eller ombyggnationen, säger Marcus Gustafsson.

I Higabs projekt i känslig kulturmiljö är det många faktorer som spelar roll för hur arbetet kan och får genomföras. Inom projekten finns en byggnadsantikvarie som ger kunskap om byggnadsvård och kulturmiljövård inom projektet, samtidigt som COWI bidrar med kunskap om hur eventuella farliga material, till exempel asbest, ska tas om hand på bästa sätt.

I vissa fall kan miljökraven och kraven för byggnadsvård inte gå jämsides, därför är det viktigt att de involverade kommunicerar vad som behöver göras. Något som Marcus Gustafsson upplever att just COWI har visat sig vara bra på.

– COWI är duktiga på att kommunicera lagar och regler som finns kring deras arbete. Ibland kan vi känna att lagar och regler inte går hand i hand, då är det viktigt att få den feedbacken. Att vi får veta att nu är det detta som gäller för att vi ska gå fram här. Då kan jag lyfta frågan till antikvarie, hur gör vi för nu krockar det med hur lagen beroende på skyddsklass säger, säger Marcus Gustafsson.

Fler kulturbyggnader på tur

COWIs uppdrag vid Feskekôrka är nu genomfört och arbetet är redo att gå in i nästa steg.

COWI har, utöver arbetet vid Feskekôrka, även varit med vid Casino Cosmopol. Där gör Higab en tillbyggnad och lokalanpassning eftersom casinot behövde större ytor. Parallellt med detta gjordes fönsterrenoveringar. COWI bidrog här med att ta prover och undersöka området för att se vad Higab stod inför beträffande tidigare inbyggda farliga ämnen.

I bland annat Gamlestadens slakthusområde i Göteborg väntar nu ytterligare ombyggnationer. Där har COWI tidigare gjort byggmiljöinventering inför omvandling till livsmedelhanteringsbyggnad.

Nästa projekt som är planerat från Higab innefattar Sahlgrenska huset intill Tyska kyrkan vid Norra hamngatan. Huset byggdes 1753 och kräver därför en varsam hand. Här har Higab gett COWI uppdraget för att hantera miljöavdelningen, det vill säga säkra arbetsplatsen.

Foto: Andrea Håkansson