Nyheter

ICA Fastigheters första butik i trä

I slutet av november 2020 öppnade ICA Supermarket i Lindvallen. Butiken som är uppförd helt i massivträ är utformad och projekterad av Liljewall på uppdrag av ICA Fastigheter.

Ambitiösa hållbarhetsmål har gett en modern matbutik med högsta miljöklass, Miljöbyggnad Guld. Den fjällstugeinspirerade byggnaden är ICA Fastigheters första butik helt i trä.

Redan på avstånd utmärker sig butikens huvudentré genom ett stort glasparti som lyser upp i fjällmiljön. Vindfånget som möter kunderna ger association till en stuga mitt i skogen bland trädliknande pelare.

Väl inne i butiken är doften av trä påtaglig. Det nakna träet är synligt i den öppna lokalen, ända upp till takbjälkarna. Att arkitekturen är inspirerad av Dalarnas tidlösa fjällbebyggelse är uppenbart. En konstruktion i massivträstomme blev ett självklart val för att ge byggnaden ett lågt klimatavtryck och uppnå de höga hållbarhetsmålen. Med trä från svenska skogar kortades transporter och utsläpp minskades.

– De höga hållbarhetsambitionerna i projektet går helt i linje med hur vi jobbar med hållbar samhällsutveckling. Massivträ är ett klimatsmart byggnadsmaterial och vi vill gärna visa på dess mångsidighet, därför är det extra kul att få använda det i ett handelsprojekt som detta, säger Camilla Gyllestrand, uppdragsansvarig arkitekt på Liljewall.

Förutom att det är bra materialval ur hållbarhetssynpunkt ger träet även byggnaden en egen karaktär med många gestaltningsmässiga fördelar. Fasaden är klädd i liggande limträpanel och är behandlad med svart slamfärg. Även interiören bjuder på mycket trä. Här är träet omålat vilket ger ett varmt och inbjudande intryck. Sälenfjällens nya ICA Supermarket är ett fint exempel på hur material, form och funktion samverkar till en harmonisk helhet.

–Vi på Liljewall hoppas att detta projekt kan inspirera och visa på hur kulturell tradition och klimatsmart tänkande kan fungera ihop med höga krav på funktion och gestaltning. Vi vill även tacka ICA Fastigheter och hoppas att såväl handlare som kunder kommer att trivas med butiken, säger Hampus Larsson, arkitekt på Liljewall.

I drygt ett år har man kunnat följa bygget av den nya ICA Supermarket när den vuxit fram längs med väg 66 i natursköna Sälenfjällen. Den nya butiken som ägs och förvaltas av ICA Fastigheter ersätter den mindre ICA Nära Lindvallen för att svara till den ökande fjällturismen.

På en yta av 2 100 kvadratmeter erbjuds ett fullskaligt färskvarusortiment och betydligt bättre parkeringsmöjligheter än tidigare.