Nyheter

Nu öppnar SeaU i Helsingborg

Den 12 februari öppnar hotell- och kongressanläggningen SeaU i Helsingborg. Resultatet är en ny ikonbyggnad mitt i centrum, som tillsammans med intilliggande Ångfärjeparken avslutar Norra Hamnen mot söder.

Jais arkitekter har arbetat med projektet sedan 2013, då kommunen valde att göra ett omtag för den 40 000 m2 stora Ångfärjetomten. Efter ett parallellt uppdrag utsågs Jais arkitekter att projektera hotell- och kongressanläggningen.

Syftet med det parallella uppdraget var att få fram en byggnation som tog bättre hänsyn till den omgivande bebyggelsen, riksintressena och kulturmiljön än tidigare förslag.

Genom att flytta Ångfärjestationen från 1898 till en placering närmre vattnet, gjordes plats för kongressbyggnaden och mellan husen en stor park i förlängningen av promenadstråket upp mot Kärnan. Stationshuset, numera lokalerna åt the Tivoli, restaurerades och områdets ursprungliga funktion lyftes fram bl.a. genom att perrongtaken fick stå kvar och bli väderskydd för väntande utanför kongressen.

Vår huvudidé för anläggningen var att skapa en byggnad som alltid är tillgänglig för allmänheten. Därför valde vi att placera den stora kongressalen staden önskade en trappa upp.

På så sätt blir bottenvåningen en förlängning av torget: en stor, publik yta med caféer, restauranger och foajé med möjlighet till utställningar och andra arrangemang.

Huset är något indraget från vattnet mot strandpromenaden, och genom utvändiga trappor, ramper och terrasser är det möjligt att röra sig uppe på och runt huset, även om man inte är konferensdeltagare eller hotellgäst. Från foajén leder en generös trappa upp till plan 2 med kongressalen som rymmer 1250 sittande. På plan 2 och 3 finns mötesrum i olika storlekar och ett ”Junior Ball room” för större mottagningar och middagar.

– Vårt mål har varit ett offentligt, vänligt rum av hög kvalitet dit alla kan känna sig välkomna. Vi har velat skapa en hållbar arkitektur, som tydligt tar sitt ursprung i den befintliga stadsväven och det maritima läget, säger Mats White, som tillsammans med Jakob Peetre har varit ansvariga arkitekter för projektet där många anställda på Jais varit inblandade. Vi är ett litet och personligt kontor som tack vare nära och långa samarbeten med våra uppdragsgivare, i detta fall Midroc och Helsingborgs stad, och hög kompetens hos våra medarbetare haft förmånen att rita många offentliga byggnader.

– Byggnaden anknyter till stadens skala och materialitet, samtidigt som det har en unik arkitektur, något jag tycker en så framträdande och speciell plats förtjänar, säger Jakob Peetre. 

Hotellet är den sista i raden av smala byggnader i Norra Hamnen och bildar en rumslig avslutning av denna stadsdel. Hotellvolymen trappar, liksom övriga hus i området, successivt upp mot havet och utsikten. Samtidigt utgör kongressbyggnaden starten på det nya H+-området, som för närvarande byggs ut och hamnar i fokus i samband med den internationella stadsmässan H22 nästa år.

Kongressverksamheten och hotellet drivs av Clarion Hotel, som ägs av Petter Stordalen och Nordic Choice Hotels. Hotellet rymmer 250 rum. På översta planet finns en takbar, i bottenvåningen spa och japansk-peruansk restaurang och på taket till den lägre volymen mellan hotell och kongress en utomhuspool.