Nyheter

Hoivatilat samarbetspartner i nytt stort projekt i Nynäshamn

Hoivatilat är samarbetspartner i nytt stort projekt– ansvarar för byggnation av förskola, skola och idrottshall i det nya bostadsområdet Källberga, strax norr om Nynäshamn.

Samhällsfastighetsbyggarna Hoivatilat, som är en del av den europeiska fastighetskoncernen Aedifica, har tecknat avtal om förvärv av byggrätt om ca 5000 kvm BTA (bruttoarea) för nybyggnation av förskola, skola och idrottshall i det nya bostadsområdet Källberga, Nynäshamns kommun.

Affären är bland annat villkorad för bygglov.

I Källberga planeras för 700 bostäder, butiker och samhällsservice i första utbyggnadsetappen. Området har unika lägeskvaliteter, och gestaltningsprogrammet har mycket höga ambitioner avseende såväl social och ekologisk hållbarhet som arkitektur.

Skolbyggnaden kommer att inrymma såväl förskola som skola, och vara dimensionerad för ca 450 barn och elever.

– Ambitioner avseende både byggnation och val av operatör för drift av skolan, är som alltid när vi är involverade, mycket högt ställda, säger Hoivatilats VD Maria Frid, De planerade byggnaderna kommer också att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad silver.   

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet att vara med och utveckla området. Nästa steg i projektet är att bjuda in intresserade skoloperatörer som delar vår vision om långsiktighet och kvalitet, fortsätter Maria Frid. Skolverksamheten är central för utvecklingen av nya områden, varför vi känner både ansvar och glädje över att få vara med och förverkliga våra och områdets höga ambition, avslutar hon. 

Måndagen 8e februari togs det första spadtaget för Källberga. Vid en coronasäkrad ceremoni planterade markägaren Källberga Mark AB, representerad av Marcus Wallenberg och Fanny Sachs, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng och kommunalrådet Patrik Isestad, ett träd för att symbolisera projektets och kommunens gemensamma inriktningar inom hållbarhet och långsiktighet.

Den första utbyggnadsetappen omfattar en blandad bebyggelse om skola/förskola med tillhörande idrottshall, flerbostadshus, radhus och villor, samt övergripande infrastruktur med allmän platsmark i form av gator, parker, torg och VA.