Nyheter

Ny affärsutvecklare på OBOS Skåne

Medlemsägda OBOS har nyligen aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige och har höga tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna. Som ett led i satsningen utökas Affärsutvecklingsteamet i Skåne med Anders Bolltoft som ny affärsutvecklare. Anders tillträdde sin tjänst den 1 februari 2021 och kommer närmast från Optimala Hem.

– Vi är väldigt glada att Anders valt att börja hos oss. Hans kompetens, driv och breda erfarenhet av affärsutveckling och projektutveckling i tidiga skeden kommer stärka såväl teamet som OBOS i stort. Vi ser fram emot kommande expansion i södra Sverige och Anders roll i densamma, säger Lina Brantemark, Affärsutvecklingschef på OBOS Kärnhem/OBOS Nya Hem.

Norska OBOS öppnade sitt medlemsprogram i Sverige den 30 november förra året och har samtidigt offentliggjort nya mål: att inom en femårsperiod dubblera sin årliga försäljning från dagens 1 500 till 3 000 bostäder i Sverige med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna. I början av december blev det officiellt att OBOS vunnit Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, där runt 320 lägenheter kommer bli inflyttningsklara 2026. Fokus för expansionen i Skåne med omnejd är både grupphusbebyggelse och flerbostadshus i såväl starka tillväxtorter som mer komplexa stadsnära lägen.

– Vi ser att vi har potential att växa i Skåne med omnejd och det känns otroligt bra att Anders är på plats och kan bidra till den satsningen. Anders tillför viktig kompetens och kommer vara en nyckel till framgångsrika förvärv och projekt i södra Sverige, säger Malin Svensson, VD på OBOS Kärnhem.

OBOS har nyligen aviserat att tillväxten i Sverige även skall genomföras genom införandet av Boköpsmodeller som sänker trösklarna och ökar andelen tillgängliga bostäder för personer som idag stängs ute från bostadsmarknaden.

Hindren är inte enbart kännbara för yngre förstagångsköpare, utan drabbar människor med vanliga jobb och medellöner i storstadsregionerna. OBOS har goda erfarenheter av modellerna från den norska marknaden och ser fram emot lanseringen i Sverige.

Målet är att hela 20 procent av bostäderna som OBOS säljer till medlemmar i Sverige ska ske genom dessa modeller. OBOS Deläga är en boköpsmodell som innebär att man köper 50 procent av bostaden själv och hyr den andra halvan av OBOS. Första säljstart för projekt med modellen Deläga planeras under 2021.