Nyheter

OBOS Nya Hem förstärker

Samuel Spetz har utsetts som ny Ekonomichef i bolaget OBOS Nya Hem. Han kommer närmast från rollen som Business Controller i Nyfosa.

Samuel har tidigare också arbetat som revisor på PWC och som Nordic Business Controller i NCC.

– När vi nu tar en allt starkare position på den svenska bostadsmarknaden får Samuel en viktig roll vad gäller att säkra en stabil och lönsam tillväxt och goda strategiska prioriteringar. Med hans bakgrund och gedigna erfarenhet av transaktioner och finansiering inom bostadsbranschen känner vi oss mycket nöjda med rekryteringen, säger Sofia Ljungdahl, VD för det nybildade bolaget OBOS Nya Hem.

OBOS är en medlemsägd organisation som grundades 1929 i Norge där man idag har över 500 000 medlemmar. Från den 30 november 2020 är medlemsprogrammet tillgängligt även i Sverige, och bara två månader efter lanseringen hade man passerat 5 000 medlemmar. Genom medlemsprogrammet får medlemmar både ta del av förmånliga erbjudanden och förtur på bostäder och tomter från OBOS alla varumärken i Sverige.

– OBOS har själva gått ut med informationen om att de ska dubblera sin bostadsförsäljning i Sverige inom en 5-årsperiod, till en årstakt på 3 000 bostäder. Det känns givetvis stimulerande att få vara med och bidra till en sådan tillväxt, säger Samuel Spetz.

Vi bygger för breda målgrupper i olika faser av livet – allt ifrån mindre lägenheter för de som flyttar till sin första egna bostad till större lägenheter för barnfamiljer. Men trösklarna för att ta sig in i ett ägt boende är för höga i Sverige och det vill vi vara med och förändra. Därför kommer 20 procent av våra bostäder att erbjudas genom alternativa boköpsmodeller. OBOS Deläga heter en boköpsmodell som innebär att man köper 50 procent av bostaden själv och hyr den andra halvan av OBOS, förklarar Sofia Ljungdahl.

OBOS Nya Hem är det bolag som framför allt ansvarar för koncernens storstadssatsning i Sverige. Bolaget har som mål att inom fem år utveckla och sälja 1000 nya bostäder årligen. I bolagets projektportfölj återfinns bland annat flera kvarter i Norra Djurgårdsstaden och Gasklockan i Stockholm, såväl som Strandvägen med 120 lägenheter i Sollentuna. Nya projekt är också under planering i Göteborg och Malmö.

Samuel kommer att ingå i ledningsgruppen för OBOS Nya Hem med placering i Solna och tillträder i sin nya tjänst den 21 april.