Nyheter

Signatur Fastigheter förvärvar flerbostadsfastigheter i Malmö

Signatur Fastigheter AB har förvärvat två flerbostadsfastigheter i området Möllevången innehållande totalt 42 lägenheter med en uthyrningsbar area om 1 970 kvm där 1 900 kvm består av bostadsarea.

I samband med förvärvet emitterar Signatur Fastigheter 500 000 aktier till aktiekursen 20 kronor per aktie.

Fastigheten erbjuder utvecklingsmöjligheter och modernisering av samtliga lägenheter med hyresökning som resultat. Detaljplaneförändring för ytterligare byggnation av tio nya lägenheter är under framtagande.

Överenskommet fastighetsvärde är 67,5 miljoner kronor och transaktionerna är bolagsaffärer. Förvärvet finansieras genom banklån, egna medel och en riktad emission av 500 000 B-aktier i Signatur Fastigheter till aktiekursen 20 kronor per aktie, vilket motsvarande 10 miljoner kronor.

Fastigheternas hyresintäkter uppgår initialt till ca 2,8 miljoner kronor men uppskattas öka till över 4 miljoner kronor efter förädling. Bedömt driftnetto efter utveckling av lägenheter och nyproduktion uppgår till ca 3,3 miljoner kronor.