Nyheter

0 % one man show

Våga ta diskussionen. Se parternas sidor, tankar och målbilder. Och skapa en gemenskap där alla tar ansvar och känner att de utvecklas.

Det är så Johan Sjöberg på Dayspring tar sig an rollen som bygg- och projektledare för Lokalförvaltningens räkning när nu Toleredskolan i Göteborg byggs på nytt för kommande generationer.

– Vi gör det här tillsammans, det är så det ska funka. Jag tror på att förekomma saker och vara generös mot varandra med tips och råd. Alla ska se sin betydelse för helheten så att vi kan ta vara på möjligheter och finna hållbara lösningar på de utmaningar vi ställs inför. Vi är på en lärorik plats där elever ska känna att de växer och jag arbetar hårt för att även vi i byggprojektet ska göra detsamma.

Toleredskolan är stor och består av flera huskroppar. Nu rivs en enplanslänga och ersätts av en helt ny större byggnad i fyra plan med en vindsvåning som precis som tidigare ska rymma såväl idrottshall med omklädningsrum som skolsalar för hemkunskap, slöjd och NO-ämnen. Det är ett omfattande projekt som sträcker sig över två år och där de ca 700 eleverna i årskurs F-9 samtidigt ska kunna fortsätta gå till skolan. Det finns två skolgårdar och nu har bygget under en kortare period tagit den större i anspråk för att på så sätt kunna skapa en säker arbetsplats för både byggarbetare och elever.

– Det blir trångt för eleverna en tid men när det står klart hoppas jag att de känner att det var värt det. Vi bygger för dem och även här är det viktigt med ett ”tillsammanstänk”, så när vi såg en möjlighet att involvera eleverna kring den nya skolgårdens utformning lyfte vi frågan med skolledningen som tog det vidare.

Eleverna har därefter kunnat lämna in personliga önskemål och några av dessa kommer att förverkligas. Bl a blir det pingisbord, voltstänger och en multisportarena med såväl fotbollsplaner som basket- och handbollsplan.

Upphandlingen av bygg- och projektledare till projektet var uppdelad i tre delar varav den utslagsgivande delen bestod av en intervju dit alla som kallades fick svara på samma fem frågor som de fått ta del av innan mötet.

– Det var många som konkurrerade om uppdraget men Johan gjorde en fantastisk intervju. Han visade god insikt i teamets betydelse och hur man hanterar konflikter. Han var också ödmjuk och berättade om lärdomar från tidigare misstag. Det framgick tydligt att han har många erfarenheter inom bygg som kommer komma till nytta för oss under byggnationen, berätta Felicia Kristiansson bygg- och projektledare på Lokalförvaltningen. 

Toleredskolan är byggd på 50-talet och lite är gjort sedan dess. Den aktuella byggnaden var i så dåligt skick att vissa fönster inte gick att öppna och det fanns asbest som nu sanerats under rivningen. Den nya byggnaden kommer att ha solceller på taket och barnen kommer märka en stor skillnad i värme och ventilation och även i akustik och ljusinsläpp.

– Det kommer bli ett stort lyft. En extraordinär och läcker skola där det nya möter det gamla på ett fint sätt. Idrottshallen kommer också att kläs in med klätterväxter vilket blir en vacker utsmyckning, avslutar Felicia Kristiansson.

Den nya byggnaden kommer omfatta ca 6 500 kvm och beräknas stå klar i juni 2022, redo för skolstarten i augusti samma år. I etapp 2 utreds det hur ett nytt kök, matsal samt ytterligare en idrottshall kan komma att se ut så att de harmonierar med gestaltningen av pågående projekt.