Nyheter

Snart klar: Parkdalaskolan i Ronneby

Sedan maj 2020 publiceras regelbundet nya bilder från Parkdalaskolan i Ronneby som visar både inne- och utemiljön. Den senaste nyheten är att färgsättningen är klar och arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag för inredningen är i full gång.

– Att ta in Brunnsparken i arbetet med färg och inredning var inget svårt beslut och har funnits med i projektet under en lång tid. Men att få ihop det till ett fungerade koncept för en så stor skola med olika ytor för studier, arbete och mat krävde en del av våra arkitekter, säger projektledaren Monica Sjövind.

De nya bilderna är skisser och materialprover som kan visa hur Parkdalaskolan kommer att se ut när eleverna kan flytta in vid årsskiftet 2021/2022.

– Ledorden i arbetet med Parkdalaskolan är park, vatten, grönska och årstider där växtlighetens olika färgsättning över året går som en ”grön tråd” genom de olika miljöerna, berättar inredningsarkitekten Anki Andersson från SIR/SAR Horisont Arkitekter.

– När man arbetar med en så pass stor skola är utmaningen att skapa ett sammanhang för hela skolan som ska ha ett gemensamt uttryck och hänga ihop materialmässigt. Men samtidigt behöver vi arbeta med att skapa något eget i färg och val av möbler i exempelvis de olika hemvisterna. Detta underlättar för att hitta rätt, för att känna sig ”hemma” och vara stolt för sin skola, tillägger Anki Andersson.

Redan under höstlovet har personal från Skogsgårdsskolan och Snäckebacksskolan fått en digital rundgång genom den nya skolan. Arkitekt Peter Fogelberg och inredningsarkitekt Anki Andersson visade konceptbeskrivningen, bilder och skisser för att alla ska kunna föreställa sig hur det kommer att se ut i den nya skolan.

– Dialogen med berörda verksamheter såsom utbildningsförvaltningen, bibliotek och kost är avgörande för att den nya skolan ska bli så väll fungerande som möjligt, samtidigt som den ska kännas trivsamt och modernt, säger Monica Sjövind.

Bilder hittar du på ronneby.se/framtidensskolor