Nyheter

Curahill Fastigheter bygger förskola i Skummeslövstrand i Laholm

Den nya förskolan för cirka 80 barn, som beräknas vara klar för inflyttning i början av juli 2021, är på närmare 1000 kvadratmeter i ett plan och rymmer fyra avdelningar. Den består av två huskroppar för vardera två avdelningar som förbinds av ett mittskepp med utrymmen för personal och servicefunktioner.

Byggnaden har stomme av klimatpositiv betong från Finja-koncernen, som Curahill Fastigheter är en del av. Fasaden utgörs av målad betong med inslag av trä.

Byggnaden kommer att värmas upp med hjälp av bergvärme och det förbereds för installation av solpaneler på taket.

Samhällsfastigheter i fokus

Curahill Fastigheter är ett Malmö-baserat företag som ingår i Franshill Bostad AB, som förvaltar fastigheter framför allt längs Västkusten, i Halland och Skåne, och som i sin tur är en del av byggmaterialföretaget Finja.

Curahills affärsidé är att bygga och förvalta samhällsfastigheter, att köpa mark, bygga och förvalta långsiktigt. Med samhällsfastigheter avser företaget verksamheter från lärande till vård, omsorg och trygghet.

–Vi arbetar med stor omtanke och väljer attraktiva platser och med ett uppriktigt engagemang och verksamheten präglas av ett omfattande samhällsansvar och ett långsiktigt agerande, säger Henry Fors, som är vd i Curahill Fastigheter AB.

Bra att komma in tidigt

Curahill har valt en lokal totalentreprenör, Bygg AB Lars Bengtsson & Son från Veinge:

– Det är intressant att arbeta i ett projekt där man kommer in tidigt och kan vara med från början. Det ger möjligheten att vara med när handlingar upprättas och att kunna ha idéer och räkna på kostnaderna, säger Johan Eriksson, delägare och vd.

Fakta:

Byggherre: Curahill Fastigheter AB

Totalentreprenör: Bygg AB Lars Bengtsson & Son

Arkitekt: White Arkitekter, Halmstad

Kostnad: 22 MSEK

Hyresgäst: Norlandia Förskolor