Nyheter

Oscar Properties projektstartar 80 lägenheter i Karlskrona

Oscar Properties offentliggör idag att Samterna AB som ägs till hälften av Oscar Properties och till hälften av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden , har erhållit bygglov för projekt Skogsglänta i Gullberna Park i Karlskrona.

Bolaget kommer därmed att påbörja produktionen av 80 lägenheter.

– Det är glädjande att idag kunna offentliggöra projektstarten för produktionen av 80 bostäder i Karlskrona, och därmed ta ytterligare steg på Oscar Properties resa mot att bli ett mer renodlat förvaltnings- och utvecklingsbolag. Vår ambition har alltid varit att bygga de finaste och bästa bostäderna i Sverige, och det ser jag nu mycket fram emot att få göra genom detta spännande projekt i Karlskrona, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Det samägda bolaget Samterna AB kommer inom ramen för Projekt Skogsgläntan att bygga 80 bostäder i området Gullberga Park i Karlskrona.

Lägenheterna kommer att uppföras i två etapper, omfattande fem hus totalt:

Hus 1–3 uppförs i första etappen, med säljstart under det första kvartalet 2021, produktionsstart under det fjärde kvartalet 2021, och inflytt under det fjärde kvartalet 2022.

Hus 4 och 5 uppförs i den andra etappen med start under det fjärde kvartalet 2022.