Nyheter

I am Home utvecklar bostadsprojekt i Trelleborg

I am Home utvecklar 189 hyreslägenheter i Trelleborg som säljs till Heimstaden. Fastigheten är en del i nyutvecklingen av området Västervång i norra delarna av Trelleborg. 

Projektet omfattar en totalyta om cirka 11 000 kvm BTA fördelat på 189 lägenheter. Fastigheten är en del av ett nytt utvecklingsområde där en ny detaljplan är gjord för att undersöka lämpligheten i att utföra flerbostadshus, radhus och friliggande villor.

De 189 lägenheterna kommer att vara fördelade över fem huskroppar, mellan två – fyra våningar samt vindsvåning. Lägenheterna upplåts som hyresrätter av Heimstaden.

– Försäljningen är ett kvitto på att I am Home lyckas väl med att skapa attraktiva projekt för våra kunder, här tillsammans med Heimstaden som vi känner väl sedan tidigare. Projektet är väl anpassat i stadsbilden och ger ett stort bidrag till nya bostäder med höga krav på energi, funktion och gestaltning. Vi stärker vår position ytterligare i Skåneregionen, säger Terje Björsell, VD för I am Home.

I am Home söker hållbara lösningar för de projekt vi utvecklar där en viktig del är långsiktiga partners. På det sättet bidrar vi till stadsbyggnation och fler bostäder med en trygg och professionell förvaltning.

Detaljplanen är lagakraftvunnen och byggstart är planerad till Q3 2021.