Nyheter

Coeli säljer i Enköping

Coeli Holding Fastighet 1 avyttrar fastigheterna Enköping Lillsidan 6:1, 5:3 och 5:4 i centrala Enköping. Köpare är Sveaviken Bostad AB som kommer färdigställa projektet. Försäljningen är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft.

Fastigheterna har ett mycket attraktivt läge med närhet till Enköpings centrum och i direkt anslutning till en ny ICA butik.

– Vi är glada över att projektet nu övergår till en långsiktig och kvalitetsmedveten fastighetsutvecklare som färdigställer bostäderna. Det har varit viktigt för Coeli att hitta en fastighetsutvecklare som delar och kan genomföra Coelis och kommunens vision, säger Mikael Larsson, VD och grundare, Coeli i en kommentar till affären.