Nyheter

Katrineholm får nytt högstadium

De äldsta delarna av Tallåsskolan i Katrineholm är daterade från 1920-talet och skolan stod klar i nuvarande skick 1946. Nu byggs Nya Järvenskolan alldeles intill. Detta med stor hänsyn till den ursprungliga skolan.

– Vi har delat upp projektet i två delar, säger Anders Bürger, projektchef på NCC Sverige AB. Den gamla Tallåsskolan med bevarandekrav kommer vi att uppdatera i etapp två. För att inte inkräkta på den gamla skolan bygger vi en inglasning mellan skolorna för att synliggöra den gamla skolans fasad.

Under hösten 2020 påbörjades arbetet med stommen på den nya skolan. Dessförinnan hade man påbörjat bygget av en ny idrottshall på 1 500 kvadratmeter. Skolan kommer att bli på 9 000 kvadratmeter och dimensionerad för 1 300 högstadieelever.

Viktig satsning

– Det är Katrineholms Fastighets AB som är byggherre och NCC Sverige AB som är totalentreprenör. Före semestern 2018 utlystes en upphandling som vi vann, fortsätter Anders Bürger. Det blev därefter ett uppehåll i projektet på grund av bevarandekraven på den gamla skolan. Vi arbetade vidare med detaljplanen men det blev ändå ett tapp på några månader. Byggstarten skedde i april 2020 då vi började med idrottshallen, som kommer att stå klar och lämnas över under hösten 2022. I december reste vi stommen till själva skolan och där kommer vi också att ha ett överlämnande till höstterminens början 2022.

För Katrineholms kommun är det en investering på 240 miljoner kronor.

Fakta:

Byggherre: Katrineholms Fastighets AB

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt skiss: Törnquist & Törnquist AB

Utförande arkitekt: Mondo arkitekter Värmland AB

På bilden: Tallåsskolan är en stor skola i Katrineholm och bygger på social hållbarhet och kvalitet med fokus på modern och inkluderande undervisning

Illustration: Ylva Matikainen, Mondo arkitekter Värmland AB