Nyheter

Skanska bygger nytt kontorshus i London för 2 miljarder kronor

Skanska har tecknat ett kontrakt med British Land PLC om att bygga Blossom Street, London. Kontraktet är värt GBP 180M, cirka 2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det fjärde kvartalet 2020.

Skanska kommer att bygga cirka 46 300 kvadratmeter med kontor, detaljhandel, allmänna lokaler och bostäder samt ansvara för installationer i projektet.

Målet är att miljöcertifiera byggnaden enligt BREEAM, nivå Excellent.

Byggnadsarbetena påbörjas i början på 2021 och planeras att slutföras i augusti 2023.