Nyheter

Sankt Kors i Linköping uppför första trähuset i Ebbe Park i Linköping

Det kommunala bolaget Sankt Kors står bakom uppförandet av Magasinet i Ebbe Park. Magasinet är en av flera byggnader i trä i ett tidigare industriområde som nu omvandlas till ett område med fokus på hållbarhet och innovation.

Magasinet – eller som det också kallas J02 – blir ett flervåningshus med källarvåning i betong och hela överbyggnaden med stomme i trä. Våningarna kommer att inredas som kontor. Det blir dock möjligt att skapa butikslokaler på bottenplanet.

– Olika material för stommen jämfördes, och vi kom till fram till att det var möjligt att använda trästomme i hela överbyggnaden som ska stå på en betongsula, berättar Johan Klasa, som är projektledare hos Sankt Kors Fastighets AB och inhyrd från Team Projektpartner. Förutom att klara brandskydds- och ljudkrav är det en utmaning att få stabilitet i ett högre flervåningshus i trä.

Magasinet är projekterat för att klara Miljöbyggnad silver och dessutom uppfylla hållbarhetsprogrammet för Ebbe Park.

– Linköpings kommun tar fram en träbyggnadspolicy och ambitionen med bland annat Magasinet är att sprida kunskaper och erfarenheter av träbyggande, fortsätter Johan Klasa.

FAKTA:

Tidplan: oktober 2020 – oktober 2022

Byggherre: Sankt Kors Fastighets AB

Totalentreprenör: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Arkitekter: ÅWL Arkitekter AB

Värde: cirka 80 miljoner kronor