Nyheter

Försäkringskassan får nytt kontor i Halmstad

NCC ska i samverkan med Klövern bygga ett nytt kontor för Försäkringskassan intill Lokstallarna i centrala Halmstad. Affären har ett ordervärde på 70 MSEK.

– Vi ser fram emot att tillsammans med NCC bygga nya lokaler till Försäkringskassan i Halmstad. Lokstallarna ligger i närheten av både Halmstads stadskärna och resecentrum och har under åren genomgått en stor förändring. Det är med glädje vi fortsätter att utveckla området, säger Ervin Mezei, kommersiell fastighetsförvaltare på Klövern.

NCC:s uppdrag omfattar rivning, marksanering och nyproduktion av ett kontorshus i fem våningar om cirka 2 700 kvadratmeter. Marken kräver ett omfattande pålningsarbete innan montage av en prefabricerad betongstomme sker. Kontorshuset uppförs enligt Miljöbyggnad nivå Silver som ställer höga krav på till exempel låg energianvändning, bra inomhusmiljö och sunda material.

Försäkringskassan kommer att disponera större delen av huset men även Klöverns koncept för kontorshotell, First Office, kommer att inrymmas på bottenplan i byggnaden.

– I samverkan med Klövern kommer vi bygga ett modernt kontor med hög hållbarhetsprofil och en spännande exteriör med stora glaspartier och band av fasadtegel, säger Robert Karlsson, affärschef NCC Building Sverige.

Parterna har tillsammans planerat och projekterat projektet under året och byggstart sker i januari. Det nya kontoret beräknas stå klart under andra kvartalet 2022.

Affären, som är en totalentreprenad i samverkan, uppgår till 70 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.

Foto: Wennström Lundquist Arkitekter