Nyheter

Första spadtaget för 550 hyresrätter i Selma stad

Framtiden Byggutveckling har gett Betonmast uppdraget att bygga kvarter 5 längs med Litteraturgatan i Selma stad, Backa. Det blir starten på den stora omvandling som kommer pågå fram till 2026 där en trivsam kvartersstad med tydlig grön identitet och stadsmässig karaktär kommer växa fram.

I det här första kvarteret byggs ett kombinerat parkeringshus med hyresrätter ovanpå. Byggstarten beräknas till början av 2021.

På uppdrag av Framtiden Byggutveckling kommer Betonmast att bygga de första hyresrätterna i kvarter 5 vid Litteraturgatan i Selma stad. Längs med Litteraturgatan kommer en trivsam kvartersstad med tydlig grön identitet och stadsmässig karaktär växa fram. Totalt kommer ca 550 hyresrätter med storlekarna 1-5 rum och kök byggas under perioden 2020-2026 i åtta kvarter. Det blir även verksamhetslokaler, mötesplatser, insprängda parkytor och gröna kvartersgårdar. Kvarter 5 är först ut med ett kombinerat p-hus och bostäder ovanpå och byggstart sker i början av 2021.

– Vi ser verkligen fram emot att starta byggnationen och skapa mer liv och rörelse längs med Litteraturgatan i början på 2021. Selma stad fortsätter växa med 11 kvarter och vi tillför ännu fler bostäder till göteborgarna, säger Anna Wetterberg, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

Poseidon kommer att äga och förvalta de färdigställda hyresrätterna i åtta kvarter vid Litteraturgatan. Totalt byggs elva kvarter och Egnahemsbolaget bygger över 200 bostadsrätter i tre kvarter.