Nyheter

Klart: Tillbyggnaden av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg

Nu är det snart dags för inflyttning. Den 33 000 kvadratmeter stora tillbyggnaden av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg är klar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västfastigheter har under drygt tio år arbetat tillsammans med målet att skapa ett av Europas modernaste barnsjukhus. 

– Under hela tiden har vi haft som ambition att tillsammans skapa en trygg miljö med plats för såväl världsledande sjukvård som utrymme för hela familjen att vara delaktig utifrån barnens behov, säger Ian Milsom, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Fredrik Sundaeus, fastighetschef på Västfastigheter. 

För fem år sedan togs första spadtaget till det som nu är en 33 000 kvadratmeter stor tillbyggnad dit stora delar av barnsjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att flytta. I den nya delen finns bland annat 1 300 rum, 16 intensivvårdsplatser, en stor operationsavdelning, lekterapi med bibliotek och skola, arbets- och fysioterapi, en bassäng med höj- och sänkbar botten och en egen sterilcentral som kommer att försörja hela Östra sjukhuset med sterilt gods. En förbindelsegång binder samman det gamla barnsjukhuset med den nya tillbyggnaden.

– Hela huset är byggt för hur vi vill bedriva modern barnsjukvård. Avdelningarna är anpassade för att hela familjen ska kunna vara delaktiga och i kombination med en högteknologisk vårdmiljö får vi optimala förutsättningar att fortsätta erbjuda våra allra minsta patienter högspecialiserad sjukvård i världsklass, säger Ian Milsom, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att flytta in i de nya lokalerna i januari och första patient kommer i februari.

– Vi har utgått från barnkonventionen och forskning kring läkande och trygga miljöer, och både barn och närstående har deltagit i planeringen. Vårt uppdrag är att kunna erbjuda regionens och landets barn lokaler som passar verksamheten. Jag måste säga att vi verkligen har lyckats skapa en optimal miljö för alla som kommer att vistas i huset, säger Monica Johansson, projektledare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för tillbyggnationen av nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus.  

Än är det några månader kvar till första patient – men i början av december godkändes entreprenaden vilket innebär att verksamheten kan börja ta fastigheten i bruk. Arbetet med utemiljön, vissa konstinstallationer och en del mindre projekt inne i fastigheten återstår att färdigställa.

– Visst har vi haft en del utmaningar längs vägen, men när vi nu är i mål kan jag bara konstatera att det hela tiden har funnits en vilja att hitta lösningar tillsammans med sjukhuset och entreprenörer.  Jag känner mig stolt över att vi har skapat en fastighet som lever upp till de krav som vården ställer, är robust och framtidssäker ur ett fastighetsperspektiv och har en hög energiprofil, säger Fredrik Sundaeus. 

Samtliga konstverk som finns på barnsjukhuset har element av lekfullhet och ska väcka nyfikenhet. Flera är dessutom tillgängliga och interaktiva – verket Långsnöre av Albin Karlsson är en bollbana i ljusgården som går att sätta igång och verket Symbios – Människan och naturen av Joakim Ojanen kommer att bli en integrerad del av utemiljön.

– I vårt uppdrag har vi arbetat med konstverk som är tilltalande för de barn och ungdomar som vistas på barnsjukhuset. Dessutom ska verken vara en tillgång för fastigheten och ge ett mervärde till dess gestaltning, säger Eleonora Fors Szuba, konstprojektledare på Västfastigheter.   

Västfastigheter är som fastighetsägare även fortsatt ansvarig för förvaltning, drift och service. Under vintern och våren färdigställs utemiljön runt byggnaden. Första patient flyttar in i februari och Sahlgrenska Universitetssjukhuset planerar en officiell invigning till juni 2021.

Fakta om tillbyggnaden av Drottning Silvias barnsjukhus:

Byggnaden omfattar cirka 33 000 kvadratmeter, väger cirka 103 000 ton, har 75 mil kabel och 6 mil rör. Huset har sex våningar ovan mark och en helikopterplatta på taket. 

I den nya delen finns bland annat 1 300 rum, 16 intensivvårdsplatser, en stor operationsavdelning, lekterapi med bibliotek och skola, arbets- och fysioterapi, en bassäng med höj- och sänkbar botten och en egen sterilcentral som kommer att försörja hela Östra sjukhuset med sterilt gods. 

Cirka 5 000 personer har arbetat i projektet: snickare, betongarbetare, el- och VVS-ingenjörer, ljusdesigners, akustiker, besiktningsmän och inredningsarkitekter med flera. 

Västfastigheter är beställare och NCC generalentreprenör.  

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär att byggnaden uppnår krav för låg energiförbrukning, en sund innemiljö och giftfria material. Bra för klimatet i allmänhet – och för verksamheten i synnerhet. 

Gestaltningen har skapats med fokus på barn- och ungdomar och för en god arbetsmiljö för alla som ska arbeta i byggnaden. Det gäller såväl den arkitektoniska utformningen som den konstnärliga gestaltningen.  

Hösten 2020 beräknas slutkostnadsprognosen till omkring 2 miljarder kronor. 

Foto: Viktoria Fimmerstad

På bilden: En tre våningar hög glasgång binder samman den nya delen med den äldre delen av barnsjukhuset. Mönstret i glaset är en del av Jesper Nyléns konstuppdrag Landskap