Nyheter

I am Home utvecklar 252 hyresrätter i Västerås

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, utvecklar i stadsdelen Eriksborg i Västerås. I am Home kommer att uppföra 252 moderna hyresrättslägenheter på uppdrag av Rikshem.

Västerås stad har ambitiösa planer för en hållbar stadsutveckling med bland annat fler hyresrättslägenheter. Stadsdelen Eriksborg står inför en expansiv fas med sikte på fler bostäder, levande stadsmiljö och en hållbar stadsbyggnad med moderna och attraktiva fastigheter och kvalitativa boenden.

I am Home möter stadens vision för området med de 252 lägenheterna som upplåts som hyresrätter av Rikshem. På fastigheten uppförs sex huskroppar med fyra våningar samt vindsvåning med en totalyta om ca 14 000 BTA.

– Det är glädjande att vi kan fortsätta vårt starka samarbete tillsammans med Rikshem. I am Home fortsätter sin expansion i Mälardalen och tittar på fler projekt i staden. Vi ser Västerås som en attraktiv utvecklingsstad, säger Niklas Andersson, en av grundarna till I am Home.

– Rikshem har ett stort bestånd i Västerås och ser hyresrätten som en viktig del i utvecklandet av en dynamisk bostadsmarknad i regionen. Vi ser fram emot att samarbeta med I am Home i ännu ett spännande bostadsprojekt i bra läge som kommer komplettera vårt befintliga bestånd väl, säger Linda Forsell, fastighetschef på Rikshem i Västerås.

Detaljplanen är lagakraftvunnen och byggstart är beräknad första kvartalet 2021.