Nyheter

Byggstart: MKB:s kvarter Daggkåpan i Sege Park, Malmö

Idag, den 1 december, sätter MKB spaden i marken för bygget av kvarteret Daggkåpan i det nya bostadsområdet Sege park i östra Malmö. Tack vare särskilda klimatkrav i upphandlingen kommer klimatpåverkan från byggprocessen att minska med en fjärdedel.

MKB har för första gången handlat upp en entreprenör med både miljökrav och klimatkrav i föreskrifterna, vilket kommer att minska klimatpåverkan från byggprocessen med cirka 25 procent.

– Att minska klimatpåverkan ligger helt i linje med vårt långsiktiga strategiska mål att ha en klimatneutral byggprocess 2030. Trots höga miljö- och klimatkrav i upphandlingen var intresset stort bland entreprenörerna, vi fick in många anbud vilket är glädjande, säger Christina Lundby, tf nyproduktionschef på MKB.

Daggkåpan blir ett klimatsmart boende med 130 lägenheter och 12 radhus som främjar en hållbar och resurssnål livsstil.

– Vi satsar framförallt på ytor för social gemenskap, säger Jens Kindt, projektledare på MKB. Det blir bland annat en takterrass med växthus, en innergård med utekök och en gemensamhetslokal. Vi har använt Greenhouse i Augustenborg som inspiration. Vi tittar också på att skapa flexibla planlösningar, vilket möjliggör för våra kunder att välja om man vill ha mer yta och ett stort vardagsrum eller flera mindre rum. I boendet ska det också ingå bil och lådcykelpool samt en cykelverkstad.

Kvarteret Daggkåpan kommer att ha inflyttning vid årsskiftet 2022/2023.

Fakta nya Sege park

Sege park är ett stadsutvecklingsprojekt i Kirseberg i östra Malmö som byggs upp av Malmö stad tillsammans med 12 fastighetsbolag. Området ska präglas av klimatsmarta hus och innovativa lösningar som möjliggör en hållbar och resurssnål livsstil. Delningsekonomi är ett centralt begrepp vilket innebär att de boende kan låna, dela och hyra tjänster istället för att äga. Till exempel bilar och cyklar, gemensamhetslokaler, gästlägenheter med mera. Social gemenskap och trygghet är andra viktiga ingredienser i det nya områdets profil. Totalt ska cirka 1 000 nya bostäder byggas här och hela området planeras stå klart 2025.

Läs mer om Sege park här:

www.malmo.se/segepark

Läs mer om Daggkåpan här:

www.mkbfastighet.se/daggkapan

Illustration: Liljewall arkitekter