Nyheter

GotlandsHem visar de nya bostäderna på Östertull digitalt

Projektet har under byggets gång varit omtalat i både lokala och sociala medier. Därför passar man nu på att visa upp de färdiga bostäderna.

När kvarteret Östertull stod färdigt 1973 hade GotlandsHem kontor i de utrymmen som nu byggts om till nya bostäder. Region Gotland har också haft ungdomsboende i lokalerna men de senaste åren har ytan varit onyttjad.

– I början övervägde vi om vi skulle bygga om till affärslokaler eller till nya bostäder. Behovet av bostäder var större än det av affärslokaler och därför beslutade vi att gå vidare på det spåret, säger Johan Malmros.

Bostäderna, en etta på 40 kvadratmeter och två fyror på 86 respektive 98 kvadratmeter är helt tillgänglighetsanpassade.

– Det innebär att vi minimerat nivåskillnaderna i bostäderna, breddat dörröppningar och korridorer samt monterat trapphissar där vi inte kunnat ta bort trappor.

Själva ombyggnationen har gått snabbt, det tog ett halvår att färdigställa de tre bostäderna. Den totala kostnaden uppskattas till 5,5 miljoner kronor, vilket är i linje med den förväntade budgeten.

– Det känns riktigt bra att vi skapat tre nya hem, och att det gått så här fort. Tillsammans med alla hantverkare tycker jag att vi lyckats få fram en hög boendestandard till ett bra pris, säger Johan Malmros.

FAKTA OM GOTLANDSHEMS KVARTER ÖSTERTULL:

Kvarteret Östertull ligger direkt innanför Österport i Visby innerstad och stod färdigbyggt 1973.

Fastigheterna består av bostäder och butikslokaler, med två kringbyggda inre gårdar mot bostadssidan.

Den västra gården har en lekplats med sandlådor och gungor medan den östra har en gräsbevuxen uteplats med träd och rabatter.

GotlandsHem hade en gång i tiden kontor i den lokal som nu har byggts om till bostäder.