Nyheter

Bonava vinner markanvisningar i Stockholm

Bonava har vunnit tre markanvisningar om totalt cirka 500 hem i Stockholm. Gemensamt för markanvisningarna belägna i Rågsved, Östberga och Husby, är Bonavas stora fokus på social hållbarhet, med ambitionen att skapa sociala och inkluderande grannskap med svanenmärkta bostäder.

–  Att Bonava nu vinner flera markanvisningar är ett kvitto på att vår vision, strategi och hållbarhetsagenda ligger rätt i tiden. Bonavas tydliga målsättning om att producera fler prisvärda bostäder för människor med vanliga inkomster i kombination med vår strävan efter att skapa sociala grannskap med möjlighet för människor att umgås, uppskattas av kunder, kommuner och andra aktörer. I sociala grannskap skapas tillit, trygghet och till och med lycka, säger Fredrik Hemborg, affärsområdeschef, Bonava.

Bonava har tilldelats en markanvisning om cirka 130 bostäder i Rågsved och ytterligare en om cirka 190 hem i Östberga. Under hösten har Bonava även vunnit en markanvisning i Husby om cirka 200 bostäder. I de kommande detaljplaneprocesserna kommer medborgardialog att tillämpas i flera fall för att säkerställa lokal förankring och platsspecifika lösningar. Tävlingsbidragen i Husby och Östberga har tagits fram av arkitekter i Bonavas designstudio.

Bonava har som första bostadsutvecklare i Europa fått bolagets klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. Fram till år 2030 ska Bonava minska bolagets negativa klimatpåverkan med 50 procent genom fastställda klimatmål i enlighet med FN:s klimatpanels rekommendation om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.