Nyheter

Dialogprojektet Drottninghög

– Det är fantastiskt att få prata med så många om Drottninghög och vad som är viktigt att ha med sig i utvecklingen framåt. Många lyfter fram värdet av det gröna, parkerna, och på önskelistan står bland annat fler lekplatser och mötesplatser inomhus och utomhus, berättar Emila Bisanovic.

Syftet med dialogprojektet Drottninghög Tillsammans är att lära mer om vad drottninghögsborna tycker är viktigt i den fortsatta utvecklingen och frågeställningarna är till exempel; Var på området trivs du bäst och Vilka platser kan utvecklas?

–Det är lite speciellt att bo i ett område där det byggs och renoveras på flera ställen. Många upplever att det både spännande och förväntansfullt även om byggdamm och avstängda vägar ibland frestar på, berättar Pär Gustavsson, projektledare.

I samarbete med Högskolan i Halmstad pågår också projekt AHA 2 (A Human Approach) som syftar till att engagera människor som bor på Drottninghög i designprocessen för nya hållbara transportlösningar.

– Under intervjuerna tar vi upp frågor som; Hur kan vi röra oss i och till området på ett smartare sätt och Vad har du för tankar om hållbara leveranser? Drottninghög kommer att vara en testbädd för framtidens mobilitet och under stadsmässan H22 är målet att visa spännande exempel på hållbara transportlösningar, fortsätter Emila Bisanovic, projektledare.

Resultatet av dialogarbetet kommer att sammanställas och användas i det fortsatta planeringsarbetet för Drottninghög. På kartan har drottninghögsbornas speciella platser markerats ut med ett hjärta

För snart tio år sedan, år 2013, intervjuade Helsingborgshem drygt 300 hyresgäster på Drottninghög. Då handlade intervjuerna om behov, önskemål och drömmar för hemmet. Det gav värdefull kunskap om vad hyresgästerna tycker är viktigt när det gäller själva bostaden.

Dialogprojektet Drottninghög Tillsammans drivs inom ramen för projekt DrottningH som pågår fram till 2035.

Dialog och bred samverkan är  i nyckelord och bärande delar/ grunden i stadsdelsutveckling på Drottninghög.

Läs mer.