Nyheter

Hyvinkää digitaliserar byggnader för att bli koldioxidneutral

Den finska staden Hyvinkää, 50 km norr om Helsingfors, har som mål att minska sina växthusgasutsläpp med 80% fram till 2030. Som en del av stadens plan att bli koldioxidneutral har stadens fjärrvärmebolag, Hyvinkään Lämpövoima, därför inlett ett samarbete med Nuuka för att digitalisera stadens offentliga byggnader.

Med start i november 2020 kommer Nuukas molnbaserade plattform och analysverktyg att användas som en del av Hyvinkään Lämpövoimas WiRE-kontrollrumsservice. Nuukas lösning samlar in och analyserar alla data från de olika byggnadsautomationssystemen och diagnostiserar byggnadernas processer.

För att säkerställa en snabb och säker implementering kommer Nuuka även att tillhandahålla all nödvändig hårdvara och sensorer.

Efter att byggnaderna kopplats upp och data samlats in och analyserats blir nästa steg att optimera byggnaderna med hjälp av Artificiell intelligens. Nuukas AI lösning; AI Air, gör det möjligt att kontinuerligt optimera HVAC-systemen (värme, ventilation och luftkonditionering) och därigenom både spara energi och frigöra resurser för stadens underhållsteam från att övervaka systemen från avvikelser manuellt.

Vi är mycket stolta över att bli en partner till Hyvinkään Lämpövoima, säger Olli Parkkonen, Head of Business Development på Nuuka. Med vår beprövade teknik gör vi det möjligt för Hyvinkääs byggnader att vara hälsosamma för människor, företag och för miljön.

Hyvinkää stad har 46.500 invånare och tillhör Storhelsingfors