Nyheter

Dayspring & Kjellgren Kaminsky vinner upphandling i Selma stad

I tuff konkurrens har Dayspring i samarbete med arkitektbyrån Kjellgren Kaminsky vunnit Framtiden Byggutvecklings upphandling inför nyproduktion av ca 200-300 bostäder i Selma stad längs Litteraturgatan i Göteborg. Daysprings arbetsmetodik kring ledarskap i konsultgrupper spelade en avgörande roll och man kommer nu agera generalkonsult och projekteringsledare i projektet.

– Vi är vana att leda processer. Det ligger i vår natur som projektledare att visa vägen till effektiva samarbeten där all kompetens tas till vara. Att kombinera det med duktiga arkitekter som Kjellgren Kaminsky visade sig bli ett vinnande koncept, säger John Kåwert projekteringsledare för uppdraget på Dayspring.

Teamet tilldelades uppdraget baserat på sin erfarenhet, organisation, arbetsmetodik och presentation. Det är en genomtänkt metodik med förutbestämd mötesstruktur som Dayspring tidigare bl a använt sig av under ombyggnaden av ikoniska Läppstiftet för Vasakronans räkning. Kjellgren Kaminsky var även då arkitekter och nu tar man alltså det lyckade samarbetet vidare till Framtiden.

– Vi ser fram emot att vara med och utveckla Backa. Både Dayspring och vi jobbar aktivt med att driva på hållbarhetsfrågor så vi är särskilt glada över att vinna en så stor upphandling i största konkurrens som utvärderas på kvalitet, säger Joakim Kaminsky, ansvarig arkitekt för uppdraget på Kjellgren Kaminsky.

Stadsdelen Backa med Selma Lagerlöfs Torg i centrum är mitt inne i en stor omvandling och förändring där bl a Egnahemsbolaget, Bostads AB Poseidon och Framtiden Byggutveckling AB planerar att bygga ca 650 nya bostäder, fördelat på 11 kvarter. Tre av dessa kvarter omfattades av upphandlingen, varav ett som option.

Dayspring som är huvudansvarig för uppdraget startar upp arbetet med att ta fram programhandling för det första kvarteret redan nu i november och i januari 2021 tar arbetet med systemhandling och förfrågningsunderlag vid. Kjellgren Kaminsky ansvarar för gestaltningen. Övriga som ingår i Daysprings team är Mareld som landskapsarkitekt, Cowi med ansvar för el, Andersson & Hultmark för VVS och Bengt Dahlgren som brandskonsult.