Nyheter

Årets mest nytänkande solcellshjälte

När årets Energi- och klimatdag gick av stapeln korades Linde energi till ”Årets solcellshjälte” i kategorin nytänkande. Detta för investeringen i Örebro läns största markförlagda solpark, Solhagen i Torphyttan, och det unika konceptet att placera solparken i en befintlig fårhage samt att abonnera ut solpanelerna till sina kunder.

– Vi är oerhört stolta och samtidigt ödmjuka. Vårt motto har hela tiden varit ”sol till alla” och att den energi som produceras i Solhagen ska vara tillgänglig för våra kunder. Det ska vara enkelt att välja lokalproducerad och förnybar el, samtidigt som du bidrar till en hållbar framtid, säger en sprudlande glad Jens Isemo, vd på Linde energi, när han nås av beskedet.

Själva projektet att bygga en solpark är inte unikt i sig.

Det som framför allt är nytänkande med Solhagen och som bryter ny mark ligger i placeringen och affärsmodellen, vilket vinnarmotiveringen skvallrar om:

”Dessa vinnare har just byggt Örebro läns största solpark, Solhagen i Torphyttan bredvid riksväg 50 – i en befintlig fårhage. Om inte det vore tillräckligt nytänkande har de också för solparken en innovativ affärsmodell, där kunderna kan abonnera på en eller flera solpaneler till en fast kostnad. På så vis är det möjligt att få solel också för den som inte äger sin egen fastighet.”

– Vi har byggt den största markförlagda solparken och är mest nytänkande just nu, men vi lämnar gärna över stafettpinnen och uppmanar andra företag och organisationer i länet att utmana oss. Vänta dock inte för länge, då kanske vår andra solhage hinner före, avslutar Jens Isemo, med glimten i ögat.

Solcellshjältar har i omgångar utsetts i de fem länen Örebro, Södermanland, Västmanland, Östergötland och Uppsala. Totalt tävlade nästan 200 bidrag, varav ett 70-tal i Örebro län. Vinnarna utsågs i fem kategorier: solcellstäthet, självförsörjningsgrad, nytänkande, framtidsplaner och annat.

– Tanken med tävlingen var att hylla de som har gjort en särskild bedrift inom solel. Jag är otroligt imponerad av så många bra bidrag i Örebro län, och inte minst dessa fantastiska vinnare!, hälsar Ylva Gullberg, utvecklingsledare Energi och klimat på Region Örebro län.

Energi- och klimatdagen anordnas varje år av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Detta är Solhagen i Torphyttan

Solhagen i Torphyttan är Örebro läns största markförlagda solpark. Solparken ligger i en fårhage, invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan.

Solhagen är till ytan stor som en fotbollsplan. De drygt 1 400 solpanelerna beräknas kunna producera cirka 500 000 kilowattimmar per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

Projektet inkräktar inte på befintlig åkermark. Fåren går kvar i sin hage och betar, får skugga och svalka av solpanelerna och gräset under solpanelerna växer sig starkare, vilket ger fåren bättre föda och bidrar till den biologiska mångfalden.

Maximal eleffekt: 500 kW

Bedömd årlig elproduktion: 500 MWh (=500 000 kWh)

Markyta: 0,8 hektar

Bedömd livslängd: 30 år