Nyheter

Klart: Nya byggnader på Kungälvs sjukhus

I september genomfördes slutbesiktning och entreprenaden godkändes för de nya vårdbyggnaderna för somatisk vård på Kungälvs sjukhus. Det är den andra delen av ett omfattande bygg- och utvecklingsprojekt som Västfastigheter uppfört i Kungälv. Totalt omfattar de nya vårdbyggnaderna ca 33 000 kvm och erbjuder 280 nya vårdplatser. Nu lämnas byggnaden över till verksamheten.

– Vi som jobbat med projektet är stolta över att inom utsatt tid kunna lämna över nya, moderna lokaler till verksamheten i Kungälv. Det har varit ett roligt och väl intrimmat projekt där beställare, entreprenör och verksamhet arbetat tätt tillsammans, säger Daniel Dåverhög, projektledare på Västfastigheter.

Det nya huset är ritat av Sweco, som 2012 vann regionens arkitekttävling för projektet. Skanska Sverige AB har varit generalentreprenör. Materialvalen på utsidan är enkla, robusta och moderna. Fasaden på de nya vårdbyggnaderna har fått en egen identitet, medan de övriga är vita och på så vis knyter samman befintligt med nytt. I de nya lokalerna får patienterna rum med generösa fönster och från många av dem ser man ut över vacker natur.

– De nya vårdbyggnaderna på Kungälvs sjukhus är utvecklade och anpassade för att motsvara de krav som verksamheten ställer på moderna arbetssätt och vårdhygien. Dessutom har vi uppfört en ny försörjningsbyggnad för att höja sjukhusets tekniska standard och öka robustheten när det gäller teknisk försörjning, säger Roger Olausson, fastighetschef på Västfastigheter.

Byggnadsarbetena inleddes under 2016. Första delen färdigställdes 2019 och togs i bruk under hösten för ett år sedan. I och med att entreprenaden godkändes vid slutbesiktningen lämnas byggnaden nu över till verksamheten. Byggnaden är projekterad för att nå Miljöbyggnad Guld.

Foto: Bert Leandersson

På bilden: Kungälvs sjukhus ny vårdbyggnad