Nyheter

AFRY upprättar järnvägsplan på Sundsvalls centralstation

Området runt Sundsvalls centralstation byggs om för att öka kapaciteten. På uppdrag av Trafikverket ansvarar AFRY bland annat för att upprätta järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag. Uppskattat ordervärde är 62 MSEK.

Ombyggnationen syftar till att möta den stigande trenden för person- och godstransporter, och öka kapaciteten genom effektivare och mer tillgängliga resandeutbyten. Detta för att förbättra bytestider mellan tågavgångar, öka trafiksäkerheten för resenärerna och för att skapa effektivare godshantering.

AFRY ska upprätta systemhandling, förfrågningsunderlag, tillståndshantering och anmälningar för utförandeentreprenad gällande projekten ”Sundsvall tillgänglighet – och resecentrum” och ”Dubbelspår Kubikenborg – Sundsvall” samt framtagande av järnvägsplan för projektet ”Dubbelspår Kubikenborg – Sundsvall”. AFRY ansvarar även för byggplatsuppföljning under byggtiden.

– Vi ser verkligen fram emot att fortsätta vara en del av utvecklingen i Sundsvall, och med det här uppdraget kommer vi att befästa vår starka lokala närvaro. Det är tack vare AFRYs storlek, erfarenheter från stora infrastrukturprojekt och förståelse för det här projektets komplexitet som vi fått förtroendet av Trafikverket, säger Folke Sandberg, regionchef på AFRY.

Uppdraget beräknas pågå till och med 2028, och AFRYs ordervärde uppskattas till 62 MSEK.