Nyheter

Finja Prefab levererar klimatpositiv betongstomme till Kv. Brännaren i Norra Sorgenfri i Malmö

På uppdrag av City Entreprenad i Malmö uppför Finja Prefab betongstommar till två bostadshus, Handlingen 1 & 2 i Kv. Brännaren i Norra Sorgenfri i Malmö. Man har valt en klimatpositiv betongstomme till de två bostadshusen som byggs med ett tydligt hållbarhetsfokus.

Husen kommer att bestå av 48 respektive 40 bostadsrätter i fem våningar. Med en klimatpositiv betongstomme får kunden en trygg och hållbar stomme med lång livslängd. Fastigheten kommer att ha tydligt hållbarhetsfokus. Utöver en klimatpositiv betongstomme kommer husen att ha klimatsmart el från solceller på taket med tillhörande lagring i batterier, laddstolpar för laddning av elcyklar och bilar samt att understödsel kommer att levereras från vindenergi.

Projektet har också en social hållbarhetsaspekt då bostäderna är de första i Sverige, med av Boverket godkända kalkyler, som möjliggör lägenhetspriser som är så pass låga att totalkostnaden för boendet understiger eller jämställs med nyproducerade hyresrätter. Fastighetsutvecklarna bedömer att det på några års sikt kommer att vara en god affär för de boende och genom denna modell hjälper man de unga in på bostadsmarknaden.

– Vi är glada att få leverera en klimatpositiv betongstomme till ett bostadsprojekt som profilerar sig som ett hållbarhetshus. Med en betongstomme från oss får man en hållbar konstruktion med en lång livslängd. Betongstommen är också brandsäker och tät vilket medför låg energianvändning, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

Montaget för betongstommen till det första huset startar nu i slutet på oktober. Arkitekter från Liljewall har ritat husen. De berättar att de inspirerats av området Sorgenfri och dess industriella historia. Sorgenfri är Malmös äldsta industriområde som nu förvandlas till en unik levande kvarterstad, där det industriella arvet förvaltas genom byggnation med råa och robusta material som betong.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att all vår tillverkning är närproducerad då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar.