Nyheter

Sockerbruket i Arlöv med potential att bli en kreativ och spännande mötesplats

Med Nordic Sugars flytt av sockerverksamheten i Arlöv friställs ett centralt beläget område i Burlövs kommun. Ett område med potential att omvandlas till en kreativ och spännande mötesplats i en expansiv region. Nordic Sugar har nu tagit fram en visionsskiss som visar möjligheterna.

Efter närmare 150 års sockerproduktion i Burlövs kommun lämnar Nordic Sugar sina anrika byggnader i Arlöv under 2022 för att samla sin verksamhet på sockerbruket i Örtofta, Flyttplanerna fastställdes 2019 och diskussionerna kring fabriksområdets framtid har pågått med Burlövs kommun sedan en tid tillbaka.

– Nordic Sugars mål är att så långt det är möjligt tillsammans med kommunen ta fram ett planprogram och detaljplan för brukets fastighet, säger Bo-Anders Persson, fabrikschef Nordic Sugar Arlöv, och fortsätter:

– Vi vill gärna bidra till att sockerbruksområdet förblir en levande del i lokalsamhället och utvecklas till en inspirerande mötesplats för regionen. För att visa potentialen har vi därför i samarbete med Atelier Filip Rem och Clark Arkitektur utarbetat en visionsskiss för området.

Skissen har nyligen presenterats för Burlövs kommuns representanter, som för närvarande arbetar med åtskilliga framtidsprojekt inom kommunen.

– Vi har tagit del av Nordic Sugars initiativ som vi betraktar som mycket intressant och som bidrar till att utveckla vår kommun och sydvästra Skåne. Vi ser framför oss en blomstrande ny modern mötesplats som tar tillvara många hundra års tradition och ett läge i toppklass. Utvecklingen ligger i linje med kommunens vision för 2030 och bidrar till arbetet med en ny vision för 2040. Burlöv växer ständigt med nya invånare och nya företag som uppskattar kommunens arbete med service och kvalitet. Bostäder och plats för människor och företag att växa är mycket välkommet. Vi ser fram emot samarbete med Nordic Sugar och andra som har idéer, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson.

Kommun med visioner

Förslaget illustrerar hur sockerbruket skulle kunna omvandlas till ett attraktivt boende kombinerat med en kreativ mötesplats för näringsliv, utveckling och kultur. En omvandling i linje med kommunens och Nordic Sugars vision om att bidra till en hållbar utveckling och framtid. Burlövs kommun har ett attraktivt läge och är centralt placerad i en expansiv del av sydvästra Skåne. Kommunen är dessutom korad till den femte bästa företagskommunen i Sverige. Och med det utbyggda fyrspåriga järnvägsnätet från 2023 och tågavgångar från orten var sjätte minut är även kommunikationerna på plats.

– Utvecklingen av sockerbruksområdet passar därför bra in både tidsmässigt i förhållande till kommunens andra projekt och som en attraktiv del av framtiden, säger Richard Jakberg, rådgivare vid Länsförsäkringar Kommersiellt, som Nordic Sugar har anlitat för att finna framtida utvecklare och ägare för fastigheten i linje med i tankarna i fastighetsomvandlingsprojektet.

Nordic Sugars förhoppning är att planeringen för området ska vara klar och fastställd 2022-2023.

Skiss: Atelier Filip Rem och Clark Arkitektur