Nyheter

Incoord projekterar VVS och sprinkler på Framtidens Ortopedi i Hässleholm

I Hässleholm har nu projekteringen startat för projektet FORTH, Framtidens Ortopedi i Hässleholm. Byggnaden på 23 000 kvm ska tillse att regionen kan upprätta hålla en högklassig vård och fortsätta vara Skandinaviens ledande centrum för höft- och knäoperationer samt fortsätta bedriva patientnära forskning.

Incoord ansvarar för projektering av VVS, sprinkler, medicinska gaser samt styr och övervakning.

Byggnaden kommer att inrymma 6 stycken operationssalar med tillhörande uppdukningsrum, sterilcentral samt pre- och postoperativ verksamhet. Inom projektet ingår även en servicebyggnad i anslutning till operationshuset för att säkerställa och upprätthålla moderna logistikflöden inom sjukhusområdet.

I samband med uppförandet av byggnaden ingår även en större mediaomläggning för att skapa redundans till övriga byggnader med ett utbyggt köldbärarsystem och redundanta värmesystem, sprinklersystem och system för medicinska gaser.

I en hög målsättning ska byggnaden uppnå miljöbyggnad Silver på totalnivå och guld för indikator Energi.

Illustration: Sesam Arkitekter