Nyheter

Lösningen för dina maskinstyrningar

Styrkonstruktion grundades 1992 av L-E Lunnevad och övertogs 2006 av nuvarande ägargrupp. 1992 var man  sex personer med lång erfarenhet inom automation. Idag har Styrkonstruktion vuxit till  24 medarbetare med hög kompetens inom bland annat elkonstruktion, montering och programmering.

Styrkonstruktion konstruerar och bygger helhetslösningar anpassade för industri- och fastigheter.

Som Siemens Solution Partner kan man erbjuda sina kunder kunskap och kvalitet. Kunderna finns främst lokalt, men våra produkter används över hela världen.

Automation

Styrkonstruktioner tillverkar och programmerar automationsskåp för styrning av maskiner inom vitt skilda områden. Man utför även felsökning, reparationer, platsmontage och uppgraderingar av befintliga system.

De elskåp som Styrkonstruktion tillverkar kan vara allt från enkla vägghängda skåp till mera omfattande hopmonterade skåp flera meter breda för golvmontage. Innehållet i elskåpen är också av stor variation. Allt från enkla motorstarter till mera avancerade servolösningar.

Styrkonstruktion är certifierat som Solution Partner till Siemens. Det innebär att man som kund kan vara säker på att man erbjuder kvalitetsprodukter och kvalitetssäkrade tjänster från Siemens, exempelvis styrsystem (PLC), paneler, drivsystem och lågspänningsprodukter. För att säkerställa rätt leverans och funktion genomgår  teknikerna löpande olika utbildningar för att bibehålla och utveckla specifik kompetens.

Elkraft

Styrkonstruktion bygger även elcentraler, elfördelningar och markskåp till elföretag inom entreprenad.

Objektlyft

Styrkonstruktion bygger smidiga och säkra lyftkonstruktioner för lättgods, t.ex. ljuskällor som ska monteras på hög höjd. Man  har monterat lyftar/hissar i ett stort antal kyrkor och offentliga miljöer över hela Sverige.

Fakta

www.styrkonstruktion.se

Styrkonstruktion Småland AB

Box 97, Hermes Väg 6

567 32 Vaggeryd