Nyheter

LKAB tecknar avtal med ny aktör för bostäder i nya Kiruna centrum

LKAB har tecknat avtal med Serneke Sverige AB för byggandet av 194 hyreslägenheter på området som kallas gamla skjutbanan i nya Kiruna centrum.

– Det här är ytterligare en pusselbit som faller på plats i samhällsomvandlingen och ett steg i att vi så småningom kan bereda mark för gruvbrytningen, säger Mari Kuokkanen, projektledare vid LKAB:s samhällsomvandling i Kiruna.

Det är Serneke Sverige AB:s första byggprojekt i Kiruna.

– Kiruna är inne i en stor utvecklingsfas och det är väldigt tillfredsställande att Serneke får vara en del av den, säger Mikael Thorgren, regionchef Norr på Serneke Sverige AB.

Hyreslägenheterna är en del av LKAB:s samhällsomvandling och ska ersätta fastigheter, ägda av LKAB Fastigheter, som hamnar innanför påverkansområdet för gruvdriften. I projektet ingår även anläggandet av flera källare som vid behov kommer att kunna fungera som skyddsrum för upp till 800 personer.

– Det är ett jättevälkommet tillskott i vårt bestånd när vi ska flytta från gamla centrum till det nya och jätteroligt att få jobba tillsammans med en ny aktör. Vi hälsar Serneke välkommen till Kiruna! säger Siv Aidanpää-Edlert, VD på LKAB Fastigheter.

Planerad byggstart är under första halvåret 2021 och projektet beräknas stå klart för inflyttning under hösten 2022. Avtalet är värt totalt 370 miljoner kronor.

Foto: Prefab design system Stockholm AB, L Arkitekter AB

På bilden: Konceptskiss 194 lägenheter Skjutbaneområdet