Nyheter

Stort intresse för radhusen i Viken

Det är fortsatt stort intresse för Nordrs (fd Veidekke Eiendom) radhus i Viken, Höganäs. Redan innan den allmänna säljstarten för den andra etappen i projektet har knappt hälften av de nya bostäderna sålts till förhandsköpare.

Radhusen har sålts till ett snittpris om 24 900 kr/kvm och de dyraste husen i etappen är sålda. Mot bakgrund av den starka försäljningen är byggstart inplanerad till januari 2021 och de första hushållen väntas flytta in i mars 2022.

– Vi ser ett väldigt stort intresse för våra radhus i Viken och det finns en stark marknad i hela Höganäs kommun som efterfrågar denna typ av boende. Sedan vi säljstartade den första etappen är det tydligt att priserna har fortsatt uppåt och vi vet att många tycker att våra radhus är attraktiva tillsammans med det centrala läget i Viken – en ort som växer med stor inflyttning från Helsingborg, säger Mats Lorentz, säljansvarig för Växthusen.

Den allmänna säljstarten för de 22 radhus som utgör den andra etappen av projektet sker nu och i samband med detta släpps de kvarvarande radhusen till försäljning. Radhusen har en boyta om 115 – 126 kvm som fördelar sig på 4-5 rum och kök och de säljs från 2 750 000 till 3 250 000 kronor. Bostäderna i etapp 2 ingår i samma bostadsrättsförening som de i första etappen vilket innebär ekonomiska fördelar för de boende, exempelvis att fasta omkostnader kan delas av fler radhus och att föreningen blir ännu mer stabil ekonomiskt.

– Vi vet att många vill bo kvar i kommunen men efterfrågar ett modernt och bekymmersfritt boende, vilket vi kan erbjuda med radhusen och lägenheterna i Viken. Vi tycker dessutom att det är positivt att hela området bebyggs samtidigt så det snabbt blir ett nytt grönskande och levande område i Viken, säger Pernilla Bloom, projektutvecklare på Nordr.

Foto: Nordr