Nyheter

Startskott för Sveriges största depå för elbussar

Den 18e oktober tog LaddAlliansen första spadtaget i vad som kommer att bli en av Nordens största depåer för elbussar. Depån som ligger i Malmö kommer att rymma en flotta på ca 90 elbussar med modeller från flera olika tillverkare.

– Depån i Malmö blir den största i Sverige som kommer att använda sig av en distribuerad laddlösning. Detta innebär att effekten kommer att genereras i ett antal kraftskåp som sedan levererar önskad effekt till laddsatelliter. Det innebär att ytan i depå effektiviseras, säger Henrik Holmér, VD LaddAlliansen.

Att bygga en anläggning av den här storleken kräver en samlad och väl beprövad kompetens.

LaddAlliansens Mikael Jönsson projektleder tillsammans med Sydkonsult Ystad AB, Mabycon AB, HOLTAB AB och ONE Nordic AB. Laddutrustningen kommer från finska Kempower Oy som också är huvudleverantör av den ombyggda bussdepån.

Projektet förväntas vara klart våren 2021.