Nyheter

Ny kontorschef på White i Uppsala

Den första november tar Magdalena Koistinen över rollen som kontorschef för Whites Uppsala-, Västerås- och Umeåkontor och tar plats i Whites företagsledning. Nuvarande kontorschef Martin Ehn Hillberg blir kontorschef på White i Stockholm.

Magdalena är projektledare och har arbetat på White i Uppsala i tio år och har en bred erfarenhet av projektledning och projekteringsledning inom flera marknadsområden. Hon har sedan många år en aktiv roll i Uppsalakontorets ledning. Hon har också bidragit till att utveckla projektledning på företaget som helhet.

– Det är väldigt roligt att få förtroendet och jag ser fram emot att sätta mig in i arbetet och utveckla dessa tre kontor tillsammans med alla duktiga medarbetare. Fokus kommer att ligga på arkitekturen, byggbarheten i våra uppdrag, transformation och återbruk samt CO2-kalkyler i projekten. Vi vill komma längre, påskynda en grön omställning och tillsammans med våra kunder hitta nya innovativa lösningar i framtidens projekt, säger Magdalena Koistinen, blivande kontorschef för White i Uppsala.

Magdalena får nu ledningsansvar för kontoren i Uppsala, Västerås och Umeå som alla är belägna i expansiva städer.

– I Magdalena får vi en kunnig och strategisk ledare som har ett stort engagemang för kunder, medarbetarare och projekt. Med arkitekturen som verktyg bidrar vi till hållbara livsmiljöer och goda affärer för våra kunder. Vi kan realisera arkitektur med höga formgivnings- och hållbarhetsambitioner när vi också har god förståelse för genomförbarhet och projektekonomi. Med Magdalenas bakgrund och kompetens stärker vi ytterligare vårt fokus på kundens affär i företagsledningen, säger Alexandra Hagen, vd för White Arkitekter.

Bild av Malachi Witt