Nyheter

Kanonaden anlägger Coops helautomatiserade varuterminal i Eskilstuna

Coops terminal blir en av Sveriges största terminaler för livsmedel. Kanonaden Entreprenad Mälardalen kommer att utföra markarbetena på det 28 hektar stora området i Eskilstuna logistikpark.

Coops terminal blir en helautomatiserad anläggning, där alla processer från varumottagning till plock på pall sker automatiserat dygnet runt. Tillsammans med en ny logistiklösning blir terminalen hjärtat i Coops hela varuförsörjning och kommer leverera varor till samtliga cirka 800 butiker.

Terminalen kommer att ha tågspår in på tomten vilket gör att Coop kan öka andelen transporter på tåg. Redan idag körs cirka 35 procent av Coops transporter på tåg, högst andel av alla livsmedelsföretag.

– Uppdraget till Kanonaden är ett fint kvitto på bolagets strategi att specialisera sig på logistikanläggningar, säger Peter Ek, vd för Kanonaden Mälardalen.

Uppdragsgivare är Tommy Allström Byggproduktion AB som Kanonaden samarbetat med i flera tidigare projekt.

Med uppdraget i Eskilstuna bidrar Kanonaden nu till uppförandet av Mälardalens två största logistikcentra. Sedan tidigare utför bolaget mark- och anläggningsarbeten för Dagabs nya logistikcenter utanför Stockholm.

FAKTA

Coops terminal blir en av Sveriges största terminaler för livsmedel.

Terminalen kommer att leverera varor till samtliga Coops cirka 800 butiker, och kommer att hantera färskvaror, kolonial och nonfood varor. 

Full drift under andra halvåret av 2024. 

Cirka 400 arbetstillfällen vid full drift, samt ytterligare 100 säsongsarbetare.   

Tomten för terminalen är 276 000 kvm stor, vilket motsvarar 51 fotbollsplaner*.  

Terminalbyggnaden kommer att ha en grundyta på 77 000 kvm (14 fotbollsplaner), och en totalyta på 109 000 kvm (inklusive andra våningsplan).  

Byggnaden kommer att tre olika höjder; 15, 26 och 36 meter hög (jämförelse: takhöjden på Friends Arena är 33 meter).

På tomten kommer Coop att bygga två egna tågspår på 1 km, där Coops 600 meter långa tåg med varor kan lasta och lossa flera gånger per dag.