Nyheter

Nytt samarbete: Bonava och Svedbergs ska effektivisera byggprocessen

Förutom ett än mer effektivt och hållbart tänk kring produktion och paketering, innebär även ramavtalet en fin möjlighet för Svedbergs att nå ut på fler marknader.

Erik Thörn som är försäljningschef för Svedbergs Projekt, berättar att samarbetet mellan Svedbergs och Bonava inte är någon ny företeelse utan sträcker sig långt tillbaka.

– Men tidigare har det enbart gällt badrumsinredning till delar av Bonavas bostadsproduktion i Sverige.

Internationellt avtal

I och med att Bonava – som verkar i åtta länder – har valt att samla sina inköp internationellt samt i allt större utsträckning satsa på industriell prefabricering, har dock samarbetet tagit en helt ny och mycket spännande vändning.

– Det internationella och tre år långa avtalet innebär att vi kommer att vara Bonavas leverantör på badrumssidan av såväl snickerier som sanitära produkter.

Detta innebär att Svedbergs produkter inte bara kommer att användas vid uppförandet av nya bostäder i Sverige utan även i Finland. Samt att det på sikt också kommer att finnas möjligheter för Svedbergs att nå ut på Bonavas övriga marknader i Norge, Danmark, Tyskland, Estland, Lettland samt Sankt Petersburg.

Det faktum att Tyskland är Bonavas största marknad, ser Erik som mycket positivt:

– Eftersom vi inte har närmat oss Tyskland tidigare, känns det givetvis både roligt och spännande att få in våra fina produkter på den tyska marknaden!

Högt ställda krav

Erik förklarar att även om Bonava och Svedbergs har samarbetat under många år, var det långtifrån någon självklarhet att Svedbergs skulle lyckas landa det nya avtalet med dess högt ställda krav:

– För att få fortsätta samarbetet har vi varit tvungna att verkligen utmana oss själva. Det har varit en tuff process där vi har gått igenom hela vår värdekedja för att kunna bli ännu mer effektiva, flexibla och hållbara.

Vill förändra branschen

Mia Lewis som är inköpschef för Bonavakoncernen, bekräftar bilden av att de är mycket noggranna i sitt arbete med att välja olika underleverantörer:

– Bonava vill förändra branschen och utveckla kostnadseffektiva och prisvärda bostäder för människor med vanliga inkomster. Därför eftersträvar vi framförallt långsiktiga samarbeten med leverantörer som kan hjälpa oss med att uppnå våra mål.

Förutom ”att bygga för de många” är även hållbarhet en hjärtefråga för Bonava. Mia berättar att Bonava till exempel har lagt ner ett gediget arbete för att bli godkända enligt Science Based Target:

– Vi har förbundit oss för mycket ambitiöst ställda vetenskapliga mål när det gäller hållbarhet. Idag genomsyrar det inte bara vår verksamhet utan också våra val av underleverantörer. Svedbergs är alltså viktiga även sett ur den aspekten.

Utmärkt urval

När det gäller leverantörer av badrumsinredning, är det naturligtvis även ett måste att produkterna lever upp till de boendes förväntningar när det gäller såväl kvalitet och funktionalitet som design:

– Badrummet är en väldigt viktig del av bostaden som inte bara ska möta många olika behov utan dessutom vara trevligt utformat. Svedbergs har inte bara ett utmärkt urval av produkter utan de har även haft möjlighet att tillmötesgå våra krav på olika typer av produktmodifieringar.

Att de båda företagen verkligen uppskattar varandra, råder det inget som helst tvivel om. Tvärtom.

– Jag tycker att det är roligt med en så kravställande kund som Bonava. De har verkligen visat stort engagemang i sitt arbete att välja underleverantör, säger Per-Arne Andersson som är koncernchef för Svedbergs.

Enligt Per-Arne är Bonava något av en drömkund att samarbeta med:

Både Bonava och vi ser ett stort värde i att ha vår egen produktion. Det finns därför en stor potential för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas tillsammans. För mig är det win-win i ordets rätta bemärkelse.