Nyheter

I am Home påbörjar markarbetet i i projektet Bonden i Halmstad

Denna vecka påbörjas markarbetet i projektet Bonden som är attraktivt belägen intill Slottsjorden i centrala Halmstad. Projektet omfattar en totalyta om 11 800 kvm BTA fördelat på 178 lägenheter, faciliteter för att underlätta vardagen för de boende och lokaler för kommersiellt bruk.

Lägenheterna kommer att upplåtas som hyresrätter av Rikshem.

Fastigheten är en del av ett nytt utvecklingsområde där en ny detaljplan totalt medger utveckling av cirka 500 bostäder samt centrumverksamhet med bland annat kontor, handel och restauranger.

Bonden kommer att bidra till en livskraftig stadsdel med många bekvämligheter för de boende i området.