Nyheter

Fastighetsutvecklaren Pembroke får godkänt av Helsingfors: Bygger nytt i Vallgård Business Campus

Pembrokes planer att uppföra en ny kontorsfastighet i Vallgård Business Campus i Helsingfors, som utgörs av Nordeas huvudkontor, har blivit godkända av Helsingfors stad.

Den nya fastigheten omfattar 14 500 kvadratmeter och bygglovet är en viktig milstolpe i Pembrokes utveckling av campusområdet och målsättning att bidra positivt till stadsdelen.

Den internationella fastighetsutvecklaren Pembroke skapar en framtidssäkrad fastighet med fokus på hållbarhet. Fastigheten är designad av Tengbom och karaktäriseras av sin stilrena och moderna arkitektur med ljusa våningsplan vilka omfattar 2 000 kvadratmeter och har tre meter i takhöjd. Byggnaden är designad utifrån LEED Platinum och de krav som klassificeringen ställer på miljö, hållbarhet, hälsa och välmående.

Vallgård (Vallila på finska) Business Campus är strategiskt beläget strax norr om Helsingfors centrala affärsdistrikt och området är en viktig del av stadens tillväxtstrategi där antalet arbetsplatser ska dubbleras fram till år 2040.

Kristin Willerström, Regional Director Nordics, Pembroke, kommenterar:

– På Pembroke strävar vi efter att använda våra globala erfarenheter för att arbeta smartare lokalt och möta de unika behoven som finns i de olika marknaderna, fastigheterna och hos våra hyresgäster. Bygglovet är en viktig milstolpe i vårt långsiktiga engagemang och närvaro i Helsingfors och fastigheten stämmer väl in i Helsingfors stads vision för tillväxten och stadsplaneringen i området.

Under de senaste fyra åren har vi haft ett nära samarbete med Helsingfors stad, vilket har säkerställt att den nya fastighetens design och uttryck speglar de prioriteringar och målsättningar som finns för området. Med stort fokus på hållbarhet kommer den nya byggnaden att bidra till både Vallgård och Helsingfors från dag ett.

Pembrokes närvaro i Norden

Efter att ha varit ansvarig för Pembrokes fastighetsförvaltning i Norden under de senaste fyra åren har Kristin Willerström axlat rollen som Regional Director Nordics, vilket inkluderar Pembrokes verksamhet i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Den nya rollen är ett led i Pembrokes regionala ledarskapsmodell, vilken bidrar till att stärka företagets fastighetsutvecklingsexpertis och stötta pågående utvecklingsprojekt runtom i världen, omfattande 140 000 kvadrameter.

För att ytterligare stärka fastighetsutvecklingsexpertisen och sitt fokus på Helsingfors har Pembroke nyligen anställt Dan Perkins, Senior Director, Development. Dan har över 25 års internationell erfarenhet inom fastighetsbranschen och leder Pembrokes arbete med utvecklingen av Vallgård Business Campus.

Pembroke strävar efter den högsta LEED Platinumklassificeringen för den nya fastigheten. Klassificeringen är riktmärket för nästa generations gröna byggnader och påskyndar möjligheten till att minska utsläpp och växthusgaser i samband med både byggnation och drift. Ökade krav ställs också på hälsa och välmående.

Dan Perkins, Senior Director Development, Pembroke, kommenterar:

– Vi är mycket stolta och glada över bygglovet. Den nya fastigheten sätter en ny standard inom hållbarhet och är ett bevis på hur Pembroke skapar ledande, framtidssäkrade kontorsfastigheter med fokus på hållbarhet och välmående. Vi är glada över vårt nära samarbete med Nordea i skapandet av en av Helsingfors modernaste kontorsfastigheter där hälsa och välmående står i centrum för de som arbetar här.