Nyheter

Ny ovanlig metod renar gamla gasverkstomten i Norrköping

Gasverkstomten i det som ska bli nya stadsdelen Inre hamnen i Norrköping tillhör en av Östergötlands mest förorenade platser. Nu renas marken med en helt ny metod där de djupast liggande föroreningarna kokas bort på plats.

I runt 100 år tillverkades gas från stenkol i hamnområdet. Gas som sedan lagrades i en gasklocka. Verksamheten har lämnat efter sig kraftiga föroreningar i form av bensen och tjära. Det klassiska sättet att sanera är att helt enkelt att schakta och transportera bort föroreningarna. Men på delar av gasverkstomten ligger de så djupt att det skulle vara svårt att göra på det sättet.

– I stort sett hela Gasverkstomten är förorenad. Men på platser där dom två Gasklockorna stått går föroreningen väldigt långt ner. Allra djupast går de under den lilla gasklockan, ner till cirka 8 meters djup. Att schakta så djupt innebär stora risker. Till exempel för att schaktet kan rasa ihop, säger Elke Myrhede, projektledare för miljö i Inre hamnen.

Därför tittade man inför reningen av gasverkstomten på andra möjliga metoder. En av dem var så kallad termisk rening, där föroreningarna kokas bort. En ovanlig metod men den har tidigare använts på platser som har varit förorenade av klorerade kolväten, till exempel vid en kemtvätt.

Termisk rening innebär att marken hettas upp till över 100 grader via borrade hål. Det gör att föroreningarna kokas till gas som sedan sugs upp och renas. När behandlingen är klar tas jordprover för att se till att marken är tillräckligt ren.

– Vi hittade något enstaka projekt i världen där man renat de ämnen som finns på gasverkstomten med denna metod och vi lät göra några tester som visar att det fungerar. Det känns väldigt bra att vi hittat ett sätt att rena området på djupet och att vi nu är igång. Reningen av marken är nödvändigt för att möjliggöra bostäder och annan bebyggelse i den nya stadsdelen Inre hamnen, säger Elke Myrhede.

Länsstyrelsen i Östergötland har hjälpt till att söka statligt stöd till projektet och staten står totalt för 85 procent av kostnaderna. För den övriga delen står Norrköpings kommun.

– Norrköpings kommun är väldigt kunniga och drivande i dessa frågor. Det känns bra att vi med gemensamma krafter ansökt och blivit tilldelade av statens medel till detta projekt. Pengarna kommer väl till användning. Ett av de mest allvarligt förorenade områdena i länet renas samtidigt som det möjliggör ökat bostadsbyggande och bidrar till teknikutveckling för att utveckla mer hållbara saneringsmetoder, säger Markus Gustafsson, tf verksamhetsansvarig inom förorenade områden på Länsstyrelsen Östergötland.

Upphandlingen av en entreprenör som kan utföra arbetet vanns av företaget GeoServe och arbetet med att värma upp marken inleddes 1 augusti i år. Under hösten förväntas temperaturen nå kokpunkten och den faktiska reningen börja. Arbetet ska sedan vara klart under mars 2021. I och med detta pionjärprojekt ska nu ytterligare två områden i Sverige renas på det här sättet.

De delar av gasverkstomten där föroreningarna inte ligger så djupt renas på det mer klassiska sättet – att det schaktas ur och körs bort. I upphandlingen för det jobbet ställdes krav på att schaktmassorna skulle försöka renas.

– Nu visar det sig att entreprenören Ragnsells har lyckats rena de första 5 tonen genom geooxidation. Det innebär att schaktmassorna inte lägre är farligt avfall vilket är mycket bra, säger Elke Myrhede.