Nyheter

KE gruppen byter namn när Geosigma utvecklas

Nu samlar Geosigma även koncernens konstruktörer helt under varumärket Geosigma. KE gruppen bytte namn på dörren den 1 september, samma dag som Karina Skalmstad tillträdde som ny VD. Allt i en tid när samarbetet mellan tjänsteområdena inom Geosigma ökar.

Nu har KE gruppen fått ett nytt namn. Från och med den 1 september övergick även Geosigmas bygg- och anläggningskonstruktörer till varumärket Geosigma. Bolaget bytte samtidigt namn från KE gruppen AB till Geosigma Konstruktion AB. Nu är också Karina Skalmstad, ny VD på plats. Förändringarna är en del av en utveckling där samarbetet mellan tjänsteområdena inom Geosigma blir allt större.

Per Aspemar, koncernchef och styrelseordförande i Geosigma Konstruktion AB menar att namnbytet speglar utvecklingen inom koncernen på ett bra sätt:

– KE gruppen grundades redan 1986, så visst är det med blandade känslor vi släcker ner varumärket och övergår helt till Geosigma. Men det känns helt rätt att göra nu av flera skäl. Det avspeglar bättre vilka vi är och vart vi strävar. Vi är en liten koncern som samarbetar mycket, såväl internt som i kunduppdrag. Vi vill vinna allt fler multidisciplinära uppdrag. Vi är nu ungefär 140 personer inom nio olika tjänsteområden – vi är inte stora men inte heller små. Ett samlat varumärke gör oss tydligare och vi stärker dessutom samhörigheten ytterligare, säger Per Aspemar.

Geosigma har nu drygt 40 konstruktörer inom anläggnings- och byggkonstruktion som arbetar vid kontoren på Ynglingagatan vid Norrtull respektive Västberga allé. Ambitionen är att fortsätta stärka bolaget på flera sätt, bland annat genom att växa inom anläggningskonstruktion.

Geosigma är teknikkonsulter med djup expertis och brett kunnande inom miljö, vatten, berg, mark/gata/VA, landskapsarkitektur, geoteknik, fältgeoteknik, anläggningskonstruktion och byggkonstruktion. Geosigma har ledande kompetens inom flera områden och vi fortsätter att utvecklas. Våra kontor ligger i Göteborg, Uppsala och Stockholm. Vi är mindre än de stora och större än de små. Hos oss är man en i gänget, inte en i mängden.

www.geosigma.se