Nyheter

Klartecken för Växjöbostäder

Fastighetsbolaget Växjöbostäder har nu fått klartecken på att bygga 116 nya lägenheter, varav 96 hyresrätter och 20 stycken med annan upplåtelseform. Projektet kommer att fördelas på tre huskroppar, där två hus kommer att stå på nuvarande grusplanen öster om befintligt 16-våningshus och ett hus kommer att byggas väster om, bredvid Tallgården vid Hjalmar Petris väg.

Detta är ett spännande projekt, där vi kommer att pröva olika upplåtelseformer och bostäder för olika målgrupper. Detta, i kombination med andra faciliteter i närheten, tror vi kommer att få många positiva effekter för området. Hyrköpsmodellen ska också prövas, säger Rene Jaramillo, ordförande Växjöbostäder.

Närheten till Tallgården ger därmed förutsättningar till att skapa ett aktivt boende, då denna mötesplats bidrar med ett rikt utbud av aktiviteter. Bibliotek, café, föreningar och engagerade hyresgäster ger tillsammans något för alla åldrar; från läxläsning, odling och dans till sopp-luncher, språkkurser och senior verksamhet som rörlighetsträning samt datakurser.

Efter renoveringen av över 300 lägenheter fortsätter vi att investera i bostadsområdet Araby med nybyggnation och fler upplåtelseformer, mitt bland mötesplatser med många aktiviteter och gemenskaper, öppen för människor i alla åldrar, avslutar Maria Säterdal, vd Växjöbostäder.

Fakta:

Byggs enligt nationella krav, förutom energi, där gäller 55 kWh/m2
Totala produktionskostnaden för hela byggnadsprojektet är ca 220 miljoner
Husen är fördelade på 1–5 rum och kök
Totalentreprenör: Dynacon Construction