Nyheter

Akademiska Hus inviger nya studentbostäder på Ultuna

Idag invigde Akademiska Hus 91 nya lägenheter på Ultuna som ger 132 studenter och forskare ett efterlängtat campusnära boende. Bostäderna har utrustats med gemensam husdjursdusch och solceller och markerar dessutom startskottet för hur fastighetsbolaget kommer att utforma sina studentbostäder framöver – med fokus på delat boende.

På plats vid dagens invigning av de redan fullt uthyrda studentbostäderna fanns förutom representanter från Akademiska Hus, SLU, blockhyresgästen Svenska Studenthus/K2A även Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

− Jag är glad att universitet och högskolor nu kan välkomna fler nya studenter efter vår satsning på fler utbildningsplatser. Det är särskilt angeläget i dessa tider att fler får möjlighet att studera, och då är fler studentbostäder viktiga, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Akademiska Hus har investerat cirka 220 miljoner kronor i de nya lägenheterna, som bolaget har byggt i egen regi. Satsningen ska stärka Uppsalas attraktivitet som studentstad och bidra till SLU:s arbete med att nå sitt uppskattade studentbostadsbehov i Ultuna för de kommande åren – att fördubbla antalet studenter till inom en tioårsperiod.

De nya studentbostäderna har dessutom utrustats med solceller, vilket gör Hydra till Akademiska Hus första studentboende med en egen solcellsanläggning. Anläggningen beräknas producera som minst 60 500 kWh hållbar energi per år och kommer att täcka en stor del av husets interna elbehov, till exempel för hissar och belysning. Satsningen på solceller är ett led i Akademiska Hus arbete med att skapa förnybar energi och att nå en nollvision för bolagets klimatavtryck.

Bild: LINK arkitektur