Nyheter

White Arkitekter lanserar Framtidens idrottshall

Att kunna välja om man vill byta om i grupp eller mer avskilt. Att kunna läsa läxor, träffa vänner eller svara på några jobbmejl i idrottshallen före eller efter träningen. Att ha en avsedd plats för teori, peppning och reflektion. Det kan snart bli verklighet när White Arkitekter idag lanserar konceptet Framtidens idrottshall i samarbete med Sveriges fem största idrottsförbund för inomhusidrott.

För att öka rörelseglädjen för fler och bidra till en bättre folkhälsa har White Arkitekter och de fem förbunden utvecklat ett konceptprogram för framtidens idrottshallar.

Det råder en stor brist på idrottshallar i Sverige, vilket är ett problem för folkhälsan. Redan innan pandemin var det bara två av tio barn som fick tillräckligt mycket motion. Samtidigt glöms idrott och rörelseglädje ofta bort när det planeras för nya bostadsområden. Inom tio år behöver mer än tusen nya skolor byggas och till dem en stor mängd idrottshallar. Många av de hallar som finns idag byggdes under andra halvan av 1900-talet och är varken moderna eller ändamålsenliga längre.

– I år har det blivit väldigt tydligt att god hälsa är en viktig samhällsfråga och något att samlas kring. Jag tror att många skriver under på att idrottshallar, som en samlingsplats för idrottande och hälsobyggande, skulle kunna vara så mycket mer än de är i dagsläget. Genom samarbetet med idrottsförbunden och deras nätverk ute i landet tror vi verkligen att konceptet kan skapa förändring och förbättring, säger Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt på White.

I en tid av mer stillasittande och polariserad tillgång till idrott och hälsa verkar Framtidens idrottshall för ett mer jämlikt idrottande. Alla ska känna sig välkomna och inspireras till lustfylld rörelse, redan på väg till hallen och vidare in till själva idrottsytorna. Det handlar om att sänka trösklarna och underlätta för rörelse både för den som idrottar, den som följer med och den som ska idrotta för första gången.

– Den breda dialogen mellan idrottsförbund, arkitekter, unga, föräldrar och kommuner har gett ett kreativt och väl förankrat koncept. Vi hoppas nu att det ska byggas många innovativa och volymeffektiva idrottshallar som stimulerar till mycket rörelse, säger Daniel Glimvert, projektledare för Framtidens idrottshall.

Framtidens idrottshall ska planeras och utformas för rörelseglädje, volymeffektivitet och flerfunktionalitet. Den ska vara en lättillgänglig och inkluderande plats för rörelse och gemenskap likväl som för möten och vardagsliv.

Läs hela rapporten om konceptprogrammet Framtidens idrottshall:

här.